Het verkeer aan de schoolpoorten in de gemeente is betrekkelijk veilig. Tot die bevinding kwam de politie nadat ze de voorbije maanden het verkeer aan de schoolpoorten nauwlettend heeft gecontroleerd. Raymond Collings van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst: ,,Maar er blijven enkele knelpunten over waar we een oplossing voor moeten zoeken.''

Het extra toezicht aan de scholen sluit aan bij een provinciaal project dat de verkeersveiligheid in die buurten wil verhogen. Elke politiezone gaf aan het project zijn eigen invulling.

Collings: ,,Wij zijn begonnen met een theoretische uiteenzetting voor alle eerstejaars van het secundair onderwijs. Daarin ging het vooral over de rol van de voetganger en fietser in het verkeer. Nadien zijn we met de leerlingen een aantal knelpunten in de buurt van de school gaan verkennen. Daarnaast hebben we verkeersbrigadiers opgeleid en zijn een aantal volwassenen, waaronder de Bilzense stadswachten, gevormd tot gemachtigd opzichter. Op verzoek van de directies houdt de politie in de loop van de maand november dan nog een preventieve controle van de fietsten en bromfietsen in alle scholen.''

De provinciale actie eindigt nu. In Bilzen blijven de verscherpte controles nog even duren. Collings: ,,We willen op geregelde tijdstippen acties ondernemen om zo de verkeersveiligheid rond de school onder de aandacht te houden. Onze controles brachten trouwens aan het licht dat er wel degelijk knelpunten zijn. Zo is er de Spurkerweg, de achterkant van het Sint-Lambertuscollege, of de Abdijstraat in Munsterbilzen. Het gaat dan om te hoge snelheid, maar vooral om fout parkeren.''

Collings wil die knelpunten een voor een aanpakken: ,,Ik heb het plan om flyers uit te delen aan de verkeersovertreders. Daarin vertellen we dan wat ze fout doen en hoe het beter kan. Wie dan nog een overtreding begaat, krijgt een waarschuwing en later een proces-verbaal. Anderzijds is het zeker zo dat er voor een aantal knelpunten een alternatief moet komen. Zo lijkt een degelijk voetpad in de Abdijstraat een must. Daarvoor is overleg nodig tussen de politie, de school en wie weet zelfs het oudercomité.''