Provinciegouverneur Lodewijk De Witte wil strenger toezien op wapenbezit bij burgers. Tevens wil hij wapenbezitters aanmoedigen wapens vrijwillig in te leveren door ze persoonlijk aan te schrijven. De gouverneur neemt deze maatregelen, omdat volgens de politie 40 % van de gecontroleerde wapenbezitters (onze krant van gisteren) niet meer voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Naar aanleiding van de recente mediaheisa rond wapenbezit in het Leuvense en de (on)wettelijkheid daarvan, wil provinciegouverneur De Witte strenger optreden. De gouverneur wil absoluut vermijden dat er zich in Vlaams-Brabant familiedrama's voordoen. ,,Van zodra het bezit van een wapen gevaar oplevert voor familieleden of voor de openbare veiligheid moeten we onmiddellijk optreden. De vergunning wordt logischerwijs meteen geschorst en de eigenaar van het wapen wordt verplicht zijn wapen in te leveren bij een erkende wapenhandelaar. Doet hij dat niet, zal de lokale politie streng optreden,'' aldus De Witte.

De afgelopen jaren is er trouwens een groei in de intrekking van vergunningen.


Vrijwillig afstand doen
,,Persoonlijk zal ik mijn steentje bijdragen door mensen aan te schrijven met de vraag vrijwillig afstand te doen van het wapen,'' zegt De Witte. ,,Wie een wapen toch wil houden, bijvoorbeeld om gevoelsmatige redenen, kan het gevaarlijke wapen laten neutraliseren,'' zegt Lodewijk De Witte.

Het is en blijft een feit dat vergunningen beperkt worden tot drie jaar. Een verlenging kan pas na grondig onderzoek. Niet geregistreerde en illegale wapens blijven echter een probleem. Gouverneur De Witte hoopt van harte dat de politiediensten mogelijkheden tot controle blijven krijgen, om eventuele drama's te voorkomen.