ZAVENTEM - De concentratie van de nachtvluchten is een feit. Ondanks hardnekkig protest uit de Noordrand gaat ze in twee fasen in, op 31 oktober en op 26 december. Spreiding is onhoudbaar, bevestigde minister van Vervoer Isabelle Durant (Ecolo) gisteren.

De lokale actiecomités en gemeentebesturen smeekten om spreiding van de vliegbewegingen en dus de hinder. ,,Ondoenbaar'', zei Durant gisteren bij de voorstelling van de nieuwe vliegprocedures. ,,Concentreren betekent de vluchten beter in de hand houden en maakt zo isolatie mogelijk. We kozen voor vliegen boven de minst bevolkte gebieden.''

Dat zijn dan de toch nog druk bewoonde gemeenten Machelen, Vilvoorde (Koningslo), Grimbergen en Meise geworden. Wemmel en Strombeek zouden zich verbeteren. Van de Brusselse gemeenten deelt alleen Haren nog in de brokken.

De overheid gaat tot concentratie over voor de slaapkamers in de Noordrand geïsoleerd zijn. Aan de oostelijke kant van de luchthaven worden de landingen dan weer nog niet geconcentreerd op baan 25L, omdat er eerst geïsoleerd wordt. En dat terwijl landingen relatief minder last veroorzaken. Hoe verklaart Durant dat?

,,De landingen nu al concentreren zou volgens een impactstudie het aantal gehinderden doen toenemen en dat wilden we niet. We gaan ervan uit dat concentratie, gekoppeld aan stillere vliegtuigen ook in de Noordrand de totale hinder zal doen afnemen. Vanaf 1 januari zijn toestellen met een geluidsquotiënt 12 verboden. Ik blijf vechten voor een verbod op de lawaaierige vliegtuigen met hushkits tegen midden 2003.''


Andere Brusselaars
De banen 20 (richting Sterrebeek) of 07R (richting Erps-Kwerps) gebruiken is een optie geweest maar is afgevoerd om weerkundige en veiligheidsredenen. Er dreigde een conflict met aankomende toestellen. Toch zullen bij sterke zuiden-, noorden- of oostenwind deze banen gebruikt moeten worden.

Nog een kanttekening. Hoewel Durant steeds volhoudt zich boven het gewoel tussen de gewesten te plaatsen, liet ze zich op haar toespraak toch ontvallen ,,dat veel andere Brusselaars gehinderd worden al is het geluid lager dan 45 dBA.'' Ze zei niet: omwonenden. De Vlaamse geluids-actievoerders die beweren dat de minister vooral haar achterban Brussel bedient, hebben weer discussiestof.


Dagprocedures
Tegen eind volgend jaar wordt er ook orde geschapen in de twintig dagprocedures . Van concentratie is daar geen sprake. Wel zou er, naargelang de drukte en het moment, anders gevlogen worden. Dat wil BIAC, Belgocontrol houdt meer van uniformiteit. (TY)