Alle inwoners van Grimbergen krijgen binnenkort een raamaffiche in de brievenbus waarmee ze hun ongenoegen over de nachtvluchten kunnen kenbaar maken.

Het initiatief voor het protest komt van Agalev-Grimbergen dat de slapeloze nachten grondig beu is.

Agalev-gemeenteraadslid Ria Turcksin stelde tijdens de jongste zitting voor om de affiches in naam van de gemeente te verspreiden. Hoewel burgemeester Maes de mening van Turcksin deelt, pleit hij voor een zachtere aanpak.

Maes stelt voor om in het gemeentelijke informatieblad, dat begin december verschijnt, het standpunt van de gemeente kenbaar te maken. Die brief wordt ook verstuurd naar luchthavenuitbater BIAC. Daarnaast zal er een klachtenbus geïnstalleerd worden in de gemeentewinkel waar Grimbergenaars die last ondervinden hun verhaal kwijt kunnen. De gemeente verzamelt de klachten en stuurt ze door naar BIAC.

,,Wij staan zeker achter de initiatieven die de gemeente neemt'', zegt Turcksin. ,,We vinden het een gemiste kans dat de affiches niet in naam van het gemeentebestuur worden verspreid. Volgende week laten we de 15.000 affiches dus op eigen kosten drukken.''

,,Vilvoorde diende al klacht in tegen BIAC en Meise nam ook al een advocaat onder de arm. Het wordt tijd dat Grimbergen ook van zich laat horen. We denken eraan om de Agalev-afdelingen van de omringende gemeenten aan te spreken, zodat we sterker naar buiten kunnen komen.'' (EVE)