Als het van de oppositie afhangt, krijgt elke Opwijkenaar van boven de zestien jaarlijks een cultuurcheque, waarmee hij of zij gratis een optreden, concert of andere culturele activiteit kan bijwonen. De gemeenteraad stuurde het voorstel naar de cultuurraad.

Eerste schepen Vic Everaet (CD&V), die cultuur onder zijn bevoegdheden heeft bij afwezigheid van Paul Berghman, wil eerst zien wat de enquête in het kader van het cultuurbeleidsplan voor de periode tot 2006 aan verzuchtingen van de verenigingen oplevert. Hij belooft dat de uitslagen op de volgende gemeenteraadszitting op tafel zullen liggen.

In afwachting mag de cultuurraad zich buigen over het voorstel van oppositiebeweging Inzet. Die stelt dat de Opwijkenaar weinig gebruik maakt van het culturele aanbod. Heel wat activiteiten in het gemeenschapscentrum vinden plaats voor halfvolle zalen en het merendeel van de bezoekers aan concerten zijn niet woonachtig in Opwijk.

,,Dat is niet gezond'', stelt Paul Verhaevert. ,,Want draagt bij tot de verzuring van onze samenleving. Sociologen wijzen op het belang van vrijetijdsbesteding, cultuur en het verenigingsleven.''

Een cultuurcheque zou daar verandering kunnen in brengen. ,,Als alle 7.000 Opwijkenaars van boven de zestien gebruik zouden maken van hun cheque voor een activiteit van 10 euro, zou dat de gemeente 70.000 euro kosten, zowat 2,8 miljoen oude Belgische franken'', rekende Verhaevert uit.

,,Gesteld dat de gemeente erin slaagt 2.000 mensen warm te maken voor cultuur, dan kom je uit op 20.000 euro. Mochten maar 100 personen de weg vinden naar het gemeenschapscentrum, dan zou dit voorstel de gemeente amper 800 euro kosten'', besluit Verhaevert.