Na Het Vlot in Jette en Anderlecht en De Pont in Brussel en Halle beschikt Asse met De Schuit sinds enige tijd over een centrum voor integrale gezinsbegeleiding. In de ruime ex-bakkerij in de Stationsstraat wordt op weekdagen gewerkt met een tiental probleemkinderen en -jongeren.

Het dagcentrum ging eigenlijk al een klein jaar geleden van start, maar de officiële opening werd opgespaard tot gisteren. In De Schuit worden enkel jongeren (van 6 tot 18 jaar) begeleid die worden doorverwezen door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) of de jeugdrechtbank. Behalve de individuele aanpak en de begeleiding in leefgroepverband wordt ook gezorgd voor gezinsbegeleiding, ouderwerking en contextbegeleiding .

,,In de meeste gevallen gebeurt de instap vrijwillig'', zegt directeur Johan Robert. ,,Wij werken niet met geplaatste jongeren of zo. Zowel de ouders, de school, vrienden of de huisdokter kunnen problemen in een gezin signaleren, maar het begeleidingsproces kan pas starten na het akkoord van het CBJ. Het dagcentrum is er om gedurende een periode het gezin te ontlasten. Het gaat om kleinschalige hulpverlening op maat, waarbij we de problemen met de jongere proberen op te lossen in de context waarin hij leeft. De begeleiding is sowieso in tijd beperkt. De duur is afhankelijk van de tussentijdse evolutiegesprekken. De ervaring in onze andere dagcentra leert ons dat we de jongeren en de gezinnen gemiddeld veertien maanden begeleiden. Als blijkt dat we de situatie niet kunnen verbeteren, is het de beurt aan andere instanties.''


Vieruurtje
De tien jongeren, uit de onmiddellijke regio van Merchtem tot Ternat, worden dagelijks na schooltijd met de bus gebracht of zelf afgehaald. ,,Meestal gaat het jongeren met een karaktertje , die in hun opvoeding weinig structuur en grenzen meekregen'', zegt begeleidster Sofie van Zeebroeck. ,,Op school resulteert dat in moeilijk gedrag, terwijl ze diep in hun binnenste geen vlieg kwaad zouden doen. Bij multiculturele gezinnen speelt ook de integratie een rol, wat bij adolescenten voor extra belasting zorgt.''

  • Hoe ziet een dag eruit in De Schuit?
  • ,,Na het huiswerk is het tijd om samen een vieruurtje te nuttigen. Dat is het praatmoment, iets waar de jongeren trouwens het meest naar uitkijken. Nadien wordt gespeeld met de gezelschapsspelen en wordt er samen gegeten. De kinderen blijven hier tot 19 uur. Tijdens schoolvakanties kunnen ze bij ons terecht van 9 tot 17 uur. Ook op woensdagnamiddag proberen we regelmatig activiteiten (zwemmen, schaatsen) op te zetten.'' (RDS)

  • De Schuit, Stationsstraat 44, 1730 Asse, tel. 02-453.23.90. E-mail: deschuit@dsjb-vzw.be.