Er komt een soort overlastmanager om de hinder van de grote infrastructuurwerken in te dijken. Dat beloofde Steve Stevaert (SP.A), Vlaams minister voor Openbare Werken, aan het Antwerps bedrijfsleven op het eerste Ondernemersforum . Gouverneur Camille Paulus beloofde intens overleg bij de keuze van het tracé voor de Oosterweelverbinding.

Het Vlaams Economisch Verbond (VEV), Unizo, de kamer van koophandel en de havenautoriteiten riepen gisteren hun leden op voor dit eerste Ondernemersforum over de grote infrastructuurwerken . Enkele honderden Antwerpse bedrijfsleiders zakten af naar Metropolis en staken hun vrees voor de hinder door de grote werken niet onder stoelen en banken.

Zo investeert Vlaanderen nu al in de Leien. Maar binnen anderhalf jaar start ook de opknapbeurt van de Ring. De Oosterweelverbinding, een nieuwe tunnel onder de Schelde, maakt de Ring rond. De werken daarvoor sluiten op die van de Ring aan. Voort is er nog de ondertunneling van de kruispunten op de Singel. De heraanleg van de Sint-Bernardsesteenweg en Bredabaan maken de grote wegenwerken compleet. Er wordt zo 2,5 miljard euro uitgegeven, ook nog aan beter openbaar vervoer of vlottere waterwegen, om het dreigend verkeersinfarct af te wenden.

Er zal tijdens de werken enorme hinder zijn. Het Vlaams gewest probeert daar nu al op in te spelen. ,,Het wordt een gigantische uitdaging'', zegt minister Steve Stevaert. ,,Maar niets doen, is nog erger.''

Stevaert stampt nu een speciale cel, een soort overlastmanager, uit de grond: ,,Die maatwerk voor het bedrijfsleven levert, om de hinder minimaal te houden''. Unizo, het VEV, de Kamer van Koophandel en de haven moeten bij de bedrijven de problemen en oplossingen inventariseren. Vlaanderen is dan bereid geld te geven.

Er wordt al gedacht aan een aantal flankerende maatregelen. Zoals tijdelijke bruggen op de Singel of vrije busbanen op de snelwegen.


Protest
Dat de ingenieurs nog maar één tracé bestuderen, zoals de Zwijndrechtse actievoerders zeggen, wordt door minister Stevaert en gouverneur Paulus alvast ontkent. ,,We moeten alle scenario's afwegen'', reageert Stevaert.

,,We vonden voor het tracé over Blokkersdijk met de staten-generaal een breed maatschappelijk draagvlak'', zegt Paulus. ,,We beslissen niet over andere plannen, zonder een even groot draagvlak.''