Op de site van de nv Discover in Izegem is de groep Danis gestart met de exploitatie van een nieuw procédé voor mestverwerking. De varkensmest wordt gezuiverd tot enerzijds water, dat in de Mandel kan worden geloosd en anderzijds een korrel mineralen die wordt geëxporteerd. Danis zou al in november beginnen met de lozingen in de waterloop.

In de nv Discover in Izegem verwerkt Danis al enkele jaren varkensmest gebaseerd op het systeem van pyrolyse. Daarbij wordt de mest verhit en de gassen ontbonden tegen hoge temperaturen en in afwezigheid van zuurstof. Voor dat procédé had Danis een vergunning, maar het verliep niet vlekkeloos.

,,We hadden geregeld breuken in de ovens en teveel stofvorming. De continuïteit kwam in het gedrang'', zegt Stefaan Lambrecht, gedelegeerd bestuurder van Danis. ,,We hebben een deel van de vergunning voor pyrolyse behouden en werken er verder aan, maar we hebben ondertussen gewerkt aan een nieuw spoor .''

,,In plaats van al het water dat in de mest zit -- toch ongeveer 90 procent -- te drogen, halen we het er uit'', verduidelijken Stefaan Lambrecht en milieucoördinator Mireille Colanbeen. ,,We hebben tests uitgevoerd en op basis daarvan hebben we een vergunning gekregen. Tot nu toe werd die dunne fractie behandeld in bekkens. We investeren in 4 nieuwe bekkens van 6 tot 8 m hoog, in totaal ongeveer 18.000 m3 groot.''


Fasen
De investeringen van Danis in het nieuwe procédé verlopen in twee fasen. In een eerste stap wordt 40.000 ton mest per jaar verwerkt. Die fase is al ingezet en draait op dit ogenblik op een capaciteit van meer 25.000 ton. In een tweede stap verhoogt de productie tot 150.000 ton. De zuivering tot loosbaar water is gedurende een maand op volle capaciteit met succes uitgevoerd. De effectieve lozing van de gezuiverde, dunne fractie in de nabijgelegen Mandel zou volgens Stefaan Lambrecht vanaf november beginnen en beantwoorden aan de strengste lozingsnormen.

Lange tijd werden ook tests uitgevoerd met diverse drooginstallaties. Dat is nodig voor de verwerking van de dikke fractie. ,,De drogers operationeel maken, kan geen noemenswaardig probleem zijn'', aldus Lambrecht. ,,Het komt er wel op aan alles zo goedkoop mogelijk te doen en ervoor te zorgen dat de buren geen last hebben van de uitstoot.''

Danis is een van de pioniers op het vlak van mestverwerking. Tien jaar geleden al startte het bedrijf met de eerste proeven. Lambrecht geeft toe dat het systeem pas rendabel wordt als het op volledige capaciteit draait. ,,We zitten nog in de opschaalfase, maar ik geloof erin dat we de kostprijs goedkoper kunnen maken dan de kostprijs van de mestafzet in 2001'', aldus de gedelegeerd bestuurder.


Grootschalig
Op de vraag of er in de streek nood is aan één grote mestverwerkinginstallatie (zie kaderstuk over studie naar haalbaarheid van nieuwe installatie) antwoorden Lambrecht en Colanbier ontwijkend. ,,Als je onze capaciteit bekijkt in Izegem en weet dat we in Wingene ook bezig zijn met een project met 500.000 ton mest. Bovendien hebben we ook plannen in Ieper. Dan kan je toch al niet meer van een kleinschalig initiatief spreken? Om verder te investeren in grootschalige mestverwerking is het wel noodzakelijk dat de overheid aan de varkensbedrijven enige rechtszekerheid biedt. Het wordt tijd dat de overheid de nieuwe exploitatienormen voor varkensbedrijven vastlegt, want de landbouwers moeten nu al de hernieuwing van hun vergunnning aanvragen. Mest kan je maar verwerken als ze verder kan geproduceerd worden, niet?''