Omdat het Oudenaardse stadsbestuur voorlopig onder het personeel niet genoeg kandidaten vindt die voortaan de taak van parkeerwachter op hun schouders willen nemen, worden momenteel de parkeermeters niet elke dag gecontroleerd. Dat was onder meer gisteren het geval. Blijkt ook dat niemand staat te springen om vooral op zaterdag te werken.

Sinds maandag worden de parkeersmeters in de stad niet langer door de lokale politie gecontroleerd. Omdat de politie alle beschikbare manschappen voor politionele opdrachten wil inzetten, werd overeengekomen om die taak voortaan aan het stadspersoneel toe te vertrouwen. In de politiezone Vlaamse Ardennen willen de gemeenten Kruishoutem, Kluisbergen, Wortegem-Petegem en Zingem meer blauw in het straatbeeld zien.

Bedoeling was om minstens drie nieuwe parkeerswachters, gerecruteerd onder het stadspersoneel, de Oudenaardse centrumstraten in te sturen. Blijkt nu dat de nieuwe regeling al te vlug op de rails werd gezet. Voor de controle van de parkeermeters op zaterdag werd een rotatiesysteem uitgewerkt, zodat de toezichters niet elk weekend van dienst zouden zijn. Maar sommige personeelsleden die door het stadsbestuur voor deze taak werden aangeduid, hebben voor het zaterdagwerk bedankt.


Rotatie
,,Voorlopig worden de parkeermeters nog niet elke dag gecontroleerd'', geeft schepen Peter Dossche, bevoegd voor Personeelszaken, toe. ,,Wij hebben wel drie personeelsleden aangeduid, maar voor het rotatiesysteem is nog geen oplossing. Het is de bedoeling om het werk over drie of vier toezichters evenredig te verdelen.''