Korpschef Hugo Michiels van de Leuvense politie speelde zijn rijbewijs voor zes uren kwijt, nadat hij onder invloed inreed op een geparkeerde wagen. Hij kwam van een receptie en reed met een dienstwagen. De eigenares van de wagen voelde zich geïntimideerd door Michiels. Procureur des Konings Ivo Carmen onderzoekt de zaak.

Hugo Michiels had 1,42 promille alcohol in zijn bloed, toen hij vrijdagavond inreed op de wagen van Anna Cockx uit Wilsele. Die stond geparkeerd op een bushalte in de Diestsestraat. Ze was net aan het stappen, toen de wagen van de korpschef haar passagiersdeur wegmaaide.

,,Mijn dochter zou rijden'', vertelt Anna.

,,Dus ik stapte in aan de passagierskant. Opeens hoor ik een luide knal. Mijn deur was helemaal naar buiten geplooid. De wagen die dat had veroorzaakt, stopte even verderop. De bestuurder zei dat hij hoofdcommissaris bij de Leuvense politie was.''

Anna voelde zich geïntimideerd. ,,Hij zei me dat we het maar beter zo lieten. Ik geloofde niet dat hij hoofdcommissaris was, dus ik ging daar niet op in. Plots kwam er een vrouw op de proppen. Ze zei dat ze substituut van het Leuvense parket was. Ook zij zei dat we er maar beter geen zaak van zouden maken.'' De discussie liep hoog op. Een patrouille van de Leuvense politie kwam er bij. ,,De substituut wilde dat de agenten een proces-verbaal opstelden wegens smaad, maar die agenten zijn daar niet op ingegaan.''

Substituut Marleen Scevenels wilde gisteren geen commentaar kwijt. Ze verwees naar parketwoordvoerder Patrick Vits. Die stelde dat de substituut toevallig ter plaatse was. Hij heeft geen weet van een proces-verbaal wegens smaad.


Andere interpretatie
Volgens Anna Cockx hebben de politieagenten volgens het boekje gewerkt. Een ademtest wees al snel uit dat de korpschef te veel gedronken had.

,,Zijn rijbewijs werd zes uren ingetrokken'', vertelt parketwoordvoerder Patrick Vits.

,,Er was geen sprake van kennelijke dronkenschap, dus was een intrekking van vijftien dagen niet nodig. Er is proces-verbaal opgesteld, en de procureur des konings zelf, Ivo Carmen, volgt het dossier op. Dit is om objectiviteit te garanderen. De zaak wordt behandeld zoals alle zaken, en krijgt een strafrechtelijk staartje.''

Allicht volgt er een minnelijke schikking -een boete- voor de hoofdcommissaris.

Korpschef Michiels ontkent de feiten niet, maar geeft een andere interpretatie aan het verhaal. Hij stelt dat het een en ander op een misverstand verust. Met het ,,regelen'' van de zaak bedoelde hij het invullen van de verzekeringspapieren.

Hij geeft wel toe gedronken te hebben, en stemde toe met een ademtest.