De gemeenteraad van Ternat keurde de procedure goed om een ontwerper aan te stellen die een plan moet maken voor een alternatief fietspad langs de Nattestraat.

Ternat speelt al enkele jaren met het idee om een oude, in onbruik geraakte voetweg aan de overkant van de beek langs de Nattestraat in te richten als fietspad voor de schoolgaande jeugd. Daardoor zou die de smalle en gevaarlijke Nattestraat kunnen vermijden. Eerst was er wat gemor van omwonenden die de privacy van hun achtertuintjes bedreigd zagen, maar dat verzet lijkt intussen weggeëbd.

Blijft echter het probleem van het tracé zelf. Schepen Jean Dooms vindt de 1,7 meter van de officiële voetweg wat te smal voor een fietspad en overweegt een iets bredere inname, inclusief de restgronden tussen het pad en de beek. ,,Dat pad loopt immers tamelijk recht en volgt dus zeker niet overal het eerder kronkelende traject van de beek'', verklaarde Dooms. Volgens de schepen is een onteigening in de meeste gevallen geen probleem omdat het om agrarische grond gaat. In enkele uitzonderlijke gevallen moeten strookjes bouwgrond worden ingelijfd, wat de prijs natuurlijk de hoogte injaagt.

Een ander probleempje situeert zich ter hoogte van de Josan waar met de eigenaar zal moeten uitgemaakt worden of het tracé links of rechts van het gebouw zal uitgeven op de Assesteenweg. Ook op de steenweg zelf zullen begeleidende maatregelen nodig zijn om een veilige oversteek te garanderen voor de fietsers. Een concreet uitvoerbaar plan voor het nieuwe fietspad mag pas tegen het najaar van 2004 worden verwacht.