Burgemeester Patrick Janssens bezocht gisteren het stuk Merksem dat de voorbije jaren herhaaldelijk onder water liep. ,,We moeten waakzaam blijven maar de stad lijkt voorbereid om het hoofd te bieden aan nieuwe overstromingen'', zei Janssens nadat hij het waterzuiveringsstation IJskelder en de pas uitgegraven bergingsvijver aan de Ganzemate had geïnspecteerd.

Toen Merksem eind jaren negentig enkele keren onder water kwam te staan, was Janssens nog niet politiek actief, laat staan betrokken bij de waterproblematiek. ,,Ik wil op alles voorbereid zijn'', verklaart hij. ,,Ik was nieuwsgierig naar wat de stad en de Vlaamse overheid gedaan hebben om nieuw onheil te voorkomen. Men heeft er mij nu van overtuigd dat indien het straks even hard regent als toen, we gewapend zijn om Merksem droog te houden. De verschillende diensten hebben afspraken gemaakt en de zandzakjes liggen klaar.''

De jongste infrastructuurmaatregel tegen mogelijke wateroverlast die de stad nam, was het uitgraven van een bergingsvijver. De vijver heeft een opvangcapaciteit van 2.500 m³. Hij bevindt zich tussen de Ganzemate, de geluidsberm en de woningen van De Strengen, midden in het getroffen gebied. De stad investeerde 60.000 euro in de vijver. Die ligt er nu natuurlijk kurkdroog bij, maar als de riolen weer eens dreigen over te lopen, kan het water hier tijdelijk in worden vergaard alvorens door de beperkte leidingen en via het pompstation IJskelder naar het Albertkanaal te vloeien. Die verbinding bleek in het verleden al te vaak een flessenhals, met de bekende gevolgen.

Eerder werd onder meer slib geruimd uit de Schijn en werd de pompcapaciteit in het zuiveringsstation IJskelder serieus opgedreven. Aan de Ganzemate werd enkele jaren geleden al een eerste, grotere bergingsvijver aangelegd. Daar kan 10.000 m³ water in. Een pompput laat toe dat de brandweer snel en comfortabel kan werken in geval van overstromingen. Voorts hebben de twee reusachtige mobiele pompen van het Vlaams Gewest een vaste standplaats gekregen in Merksem en laat Aquafin een persleiding aanleggen om overtollig water van De Schijn ter hoogte van Schijnpoort rechtstreeks in het Lobroekdok te pompen. Het water kan dan niet langer de lage wijken van Merksem bedreigen.