Het Lebbeekse brandweerkorps schonk zeventien oude interventie-uitrustingen aan het brandweerkorps van de Filipijnse hoofdstad Manilla. Die schenking was mogelijk omdat het Lebbeekse korps volledig in het nieuw steekt. De spuitgasten beschikken over splinternieuwe werk- en interventiekledij, goed voor een investering van 47.647 euro.

,,De nieuwe werkkledij'', verduidelijkt dienstchef Chris Van Weyenberg, ,,vervangt de tien jaar oude. De laarzen zijn de duurste post in dit pakket. Maar voor het eerst in de geschiedenis van ons korps beschikken we nu over een comfortabele, goedgekeurde lederen laars i.p.v. de rubberen exemplaren.'' Deze kledij dragen de brandweermannen bij kleine, niet dringende interventies.

,,De nieuwe interventiekledij'', onderstreept Van Weyenberg, ,,was een van de prioriteiten die ik stelde bij mijn aanstelling tot dienstchef. De bestaande was totaal verouderd, sommige pakken waren al twintig jaar in gebruik, zwaar om dragen en beantwoordden niet aan de wettelijke normen. Nu beschikken we over een uitrusting gekeurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.''


Manilla
Enige tijd geleden hoorde Van Weyenberg op het Radio 2-programma 'De grote beer' een oproep om oude brandweerkledij te schenken aan het brandweerkorps van Manilla. Het schepencollege keurde de schenking van zeventien oude interventie-uitrustingen aan dit korps goed. ,,Voor ons afgedragen spul, voor hen een grote luxe'', besluit Van Weyenberg. ,,Op dit ogenblik beschikken zij er enkel over werkpakken die totaal versleten zijn. Voor ons korps is het een teken van collegialiteit tot ver over de grenzen.''

Als dank mocht de korpschef een T-shirt van de 'Manilla-Fire Brigade' ontvangen en sommige brandweermannen dromen er al luidop van dat de jaarlijkse korpsreis een van de volgende jaren de Filipijnen als bestemming krijgt. (PVR)