,,Zo kan het niet meer'', zegt schepen van Financiën Christophe Peeters (VLD). ,,De Vlaamse en de federale regeringen hollen de werking van de gemeenten uit. Er komen geen compensaties voor het verlies aan energiedividenden.'' Met nog enkele andere financiële tegenvallers rekent Peeters op een tekort van ongeveer 32 miljoen euro. Hoe hij die put moet vullen, weet hij niet.

De opmaak van de begrotingen voor 2004 en de komende jaren wordt een harde dobber. ,,Meer zelfs: een onmogelijke opdracht,'' zegt Peeters.

Door een verminderde groei van de economie komt er minder geld uit het Gemeentefonds, al valt dat voor Gent nog mee. Het gaat om ongeveer een half miljoen euro. Van de subsidie uit het Stedenfonds wordt in een eerste fase maar 80 procent betaald.

Peeters: ,,Gelukkig waren we vooruitziend en hadden we daar al rekening mee gehouden in onze begroting 2003.''

De grootste opdoffer is dat er geen compensatie voor het verlies aan energiedividenden komt.

,,Een omzendbrief van de Vlaamse regering zegt dat we voor onze begroting 2004 geen compensatie van de dividenden mogen inschrijven. Wij missen jaarlijks 15 miljoen dividenden uit elektriciteit en 5 miljoen euro uit gas. Voor 2004 rekenden we op een compensatie van 13 miljoen euro, voor 2005 op 14 miljoen euro. Die compensatie komt er niet, omdat Wallonië dat probleem niet kent. Daar wordt de energiemarkt maar in 2007 vrijgemaakt.''

Daarmee is de kous niet af. ,,De afschaffing van de zogenaamde outilleringbelasting op bedrijven kost ons 7,5 miljoen euro. De belastingverlaging van minister van Financiën Reynders kost ons 5 miljoen euro. Daardoor krijgen wij minder inkomsten uit de personenbelasting. Het effect-Reynders zal maar volop spelen in de komende jaren. Voor 2003 betekent dat al 9 miljoen euro. Voor 2004 13 miljoen euro. Daarnaast hebben we ook de inkomsten op de leegstand van bedrijfspanden moeten bijstellen van 1 miljoen naar 40.000 euro.''


Wurggreep
Peeters vindt dat de Vlaamse en federale regering de gemeenten in een wurggreep nemen. ,,Ze praten wel veel over de zelfstandigheid van gemeenten en het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat.''

Hij ziet geen oplossing. ,,Nog meer besparen betekent dat we diensten moeten liquideren. Moeten wij bibliotheken sluiten? Of enkele sporthallen? Eén procent personenbelasting brengt ons 6 tot 6,5 miljoen euro op. Als we de belastingen verhogen moet dat meteen met 3,5 procent. Dat kan natuurlijk niet. Bovendien wil de VLD-nationaal niet dat de belastingen verhogen.''

De SP.A wil dan weer niet meer van besparingen horen. Burgemeester Frank Beke verklaarde al dat met de al doorgevoerde besparingen van 20 miljoen euro de bodem is bereikt. Daardoor zal het personeelsbestand de komende jaren met 400 voltijdse equivalenten dalen.