De bewoners van de Zwanenstraat, Katerstraat, Heidebloem, Bist en Tuinwijk hebben de actiegroep De Bist opgericht om het gemeentebestuur te overtuigen in die zone geen zoekzone voor industriegebied te voorzien. ,,Volgens ons zijn er nog andere mogelijkheden voor het vestigen van een lokale bedrijven'', zegt Germain Le Comte namens het actiecomité. Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen en laat desnoods via een referendum het woord aan de burgers.

,,In het gemeentelijk structuurplan komt onze buurt naar voor als een zoekzone voor lokale bedrijvigheid. Maar er zijn voldoende redenen om dit niet te doen. Er zijn in de onmiddellijke omgeving drie scholen, de vooropgestelde ontsluitingswegen monden uit in een 30 of 50 km-zone. De beroepslandbouw en de groeiende jonge land- en tuinbouwbedrijven moeten bij de uitbouw van een lokaal bedrijventerrein stopgezet worden. Veel fietsers, en dus vooral kinderen, gebruiken de straten op weg naar school. De Zwanen- en Katerstraat zijn al verzadigd door transport en sluipverkeer. Er passeren 490 auto's op anderhalf uur tijd'', zegt Le Comte.

,,De wijk is een intense woonzone en het noordelijk gebied vanaf onze straten wordt nu intens gebruikt als groen- en ontspanningsgebied voor allerlei natuurverenigingen en wandelaars. We gaan onze mensen motiveren om geargumenteerde bezwaarschriften in te dienen bij het schepencollege en de Vlaamse commissie voor Ruimtelijke Ordening. Ondertussen voeren we actie via borden, slogans en manifestaties.'', voegt Le Comte eraan toe.


Slechts lokaal belang
,,In het kader van ons structuurplan voorzien we een lokaal bedrijventerrein in de betrokken zone maar geen kmo-zone. Het zou er enkel gaan om herlokalisatie van bedrijven die nu geen groeimogelijkheden hebben of die zonevreemd gelegen zijn. We denken aan lokale Nijlense schrijnwerkers, metselaars, garagisten, glazenmaker, stukadoors en anderen. Uiteraard geen grote bedrijven want die moeten naar een regionaal bedrijventerrein dat er in Nijlen zeker niet komt.'', zegt burgemeester Verbeeck.

,,Het gemeentelijk dossier is op dit vlak niet echt sterk maar we gaan het dossier toch verdedigen omdat veel bedrijven vragende partij zijn. We moeten eerst het lokaal bedrijventerrein goedgekeurd krijgen en dan vermoed ik dat het makkelijk nog een tien jaar duurt vooraleer er een eerste vraag komt. Ook dan zal er een volledig openbaar onderzoek met bezwaarschriften aan de orde zijn. Bovendien heb ik geen enkel probleem met een volksraadpleging, indien dit alleszins kan gebeuren met een voldoende aanwezigheidsquotum en voldoende pro-stemmen'', zegt burgemeester Verbeeck, die al een gesprek had met een delegatie van het actiecomité.