Rudy Van Massenhove, manager van Centrawash, wil de omwonenden gerust stellen: ,,Het betreft hier geen aanvraag voor een uitbreiding. In 1996 kregen we een milieuvergunning tot 2006. Intussen is de wetgeving op diverse vlakken veranderd en moeten onze vergunningen worden aangepast. We doen dat op vraag van Aminal. Waar we vroeger met fosfaten wasten, doen we dat vandaag niet meer. De buren hoeven echt niet bevreesd te zijn dat we gaan uitbreiden. We voorzien zelfs dat we over enkele jaren een andere locatie zullen moeten opzoeken.''

Van Massenhove zegt dat hij ook twee buren aan de telefoon kreeg die hun bezorgdheid uitdrukten over dit onderzoek. ,,We overwegen om de buren uit te nodigen op een vergadering om hen uit de doeken te doen waarover het juist gaat.''

Er zijn klachten over zwarte rook en roetneerslag. De manager ontkent dit niet: ,,Wij stoken met zware fuel en dit kan bij de voorverwarming, als er een of ander defect is, wel eens voor zwarte rook zorgen. Dat is nu eenmaal eigen aan technische installaties. We krijgen jaarlijks vier controles en de jongste jaren was alles op een controlebeurt na, altijd in orde.''

Lut Planckaert: ,,Als ik die zwarte rook zie, bel ik telkens onmiddellijk het bedrijf op. Dertig seconden later stopt de zwarte rook. Waarschijnlijk legt men de installatie dan stil.''

Zware fuel wordt vandaag vooral gebruikt in de tuinbouw en de wasserijen. Rudy Van Massenhove: ,,Het spreekt voor zich dat we met die fuel niet in een woongebied kunnen blijven. In '95 hebben we hier al eens willen uitbreiden, maar omdat daar nogal wat tegenkanting voor was, hebben we die plannen toen opgeborgen.'' (ODW)