VLD-voorzitter Johan Timmermans kan dan toch partijgenoot Koen Anciaux opvolgen als schepen. Alliantiepartner N-VA ziet af van een schepenambt en blijft als onafhankelijke fractie deel uitmaken van de meerderheid. In ruil krijgt de partij het voorzitterschap van de Kleine Landeigendom en de garantie dat ze nauwer bij het beleid betrokken wordt. Muizenaar Johan Kemps wordt de nieuwe VLD-fractieleider in de gemeenteraad.

De N-VA'ers stapten na het vertrek van burgemeester Bart Somers uit de alliantie met de VLD omdat de liberalen hen het schepenambt van Koen Anciaux (ex-VU, thans VLD) weigerden. De VLD schoof vervolgens partijvoorzitter Johan Timmermans als kandidaat-schepen naar voren, waarna N-VA ermee dreigde haar onvoorwaardelijke steun voor de coalitie op te zeggen.

Om N-VA aan boord te houden en zo een te krappe meerderheid in de gemeenteraad te vermijden, eiste CD&V een oplossing voor het geschil tussen de alliantiepartners. Zoniet zouden de christen-democraten hun steun voor Johan Timmermans eventueel intrekken. Onder druk van dat dreigement vonden de alliantiepartners maandagavond een uitweg uit de impasse. De VLD krijgt het schepenambt maar moet de N-VA wel als een volwaardige coalitiepartner bij het beleid betrekken.


Kleine Landeigendom
Er is overeengekomen dat de N-VA-raadsleden voortaan net als de schepenen kunnen beschikken over de collegeboeken en dat ze de werkvergaderingen rond de begrotingsopmaak kunnen bijwonen. Relevante dossiers zullen eerst in het partijenoverleg worden besproken alvorens het schepencollege knopen doorhakt. Bovendien krijgt N-VA-raadslid Bart De Nijn het voorzitterschap van de Kleine Landeigendom.

Met dit akkoord lijkt de aanstelling van huidig VLD-fractieleider Johan Timmermans tot schepen, vanavond in de gemeenteraad, nog slechts een formaliteit. Zelfs als de twee N-VA-raadsleden toch tegen stemmen, zijn de CD&V-stemmen nipt voldoende om een meerderheid te leveren. Timmermans neemt de bevoegdheden Jeugd, Wijkzaken en Monumentenzorg van ex-schepen Anciaux over. Om belangenvermenging te vermijden -- de VLD'er is ook voorzitter van KV Mechelen -- blijft de bevoegdheid Sport in handen van de (waarnemend) burgemeester.

Muizenaar Johan Kemps volgt Timmermans op als VLD-fractieleider in de gemeenteraad. Kemps is advocaat en onder meer voorzitter van het Handelaarsverbond Muizen. Hij blijft fractieleider tot het einde van de legislatuur. (SCS/CRM)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig