De politie en de dienst openbare werken blijven voor de Mechelaar de grootste bron van ergernis. Dat blijkt uit het jaarverslag van ombudsman Peter Claeys, dat gisteren werd voorgesteld. ,,In een stad die zoveel geld uitgeeft aan veiligheid, zou de dienstverlening van de politie optimaal moeten zijn'', zegt de ombuds. ,,In de realiteit blijkt vaak het tegendeel.''

1.004 Mechelaars deden in 2001 een beroep op de ombudsman. Dat is bijna dubbel zoveel als in 1999.

,,Maar als we enkel de klachten --zaken waarvan een dossier is opgemaakt-- in beschouwing nemen, is het verschil niet zo groot'', zegt Peter Claeys. ,,334 klachtdossiers in 1999 tegenover 379 in 2001. Dat betekent dat heel wat burgers zich het voorbije jaar tot de ombudsman gewend hebben voor kwesties die niet tot zijn bevoegdheid behoren. Van burenruzies tot een GSM die niet werkt.''

Eén op vier klachten gaat over het straatbeeld en de staat van de openbare weg. Hinder en samenlevingsproblemen vormen de tweede bron van ergernis (15 procent), gevolgd door klachten over verkeer en parkeren (14 procent) en over milieu (11 procent).

De twee stadsdiensten die het vaakst in de statistieken terugkeren, zijn nog steeds openbare werken (77 klachten) en politie (105 klachten).

,,Die cijfers moet je wel relativeren'', zegt Peter Claeys. ,,Het gaat hier niet toevallig om de twee grootste diensten waar elke burger vroeg of laat mee te maken krijgt.''


Wachten
Toch kan de dienstverlening bij beide instanties volgens de ombuds stukken beter.

,,Eén derde van de klachten over de politie heeft betrekking op het onthaal. Soms krijgen mensen aan de telefoon te horen dat ze langs moeten komen. Maar als ze dan op het politiecommissariaat verschijnen, blijkt de dienst gesloten of de bevoegde agent afwezig. Zoiets kan niet. Veel burgers voelen zich ook niet ernstig genomen door de politie. In de helft van de gevallen gaat het om problemen van overlast waaraan volgens de klagers niets gedaan wordt.''

Wat openbare werken betreft, gaat het merendeel van de klachten over de staat van het wegdek en de rioleringen. ,,Sommige mensen krijgen al jaren te horen dat hun straat 'binnenkort' wordt aangesloten op het rioleringsnet'', zegt Peter Claeys. ,,Andere burgers moeten maandenlang wachten op de herstelling van een mankement aan de openbare weg, omdat de uitvoeringsdienst over te weinig werkkrachten beschikt. Ook dat moet dringend veranderen.''