De Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (PBE) dient een bouwaanvraag in om een windturbinepark in te planten aan het Landense industrieterrein, langs de Kruisboomstraat. Met hun 80 meter hoogte zouden deze windmolens de IWM-watertoren of Witte Reus verslaan. Hij is met zijn 36 meter hoogte het opvallendste herkenningspunt in de streek.

In een eerste fase voorziet PBE in twee turbines van 1.500 kilowatt. Later zou een derde turbine volgen. De drie molens kunnen de helft van de Landense gezinnen van stroom voorzien. De milieuadviesraad en ook Leefbaar Landen zijn ondanks de duidelijke ingreep in het landschap niet tegen.

Het eerste Vlaams-Brabantse windturbinepark is een project van PBE in samenwerking met de intercommunale Interelectra. De locatie is gekozen omwille van de erg hoge ligging van het Landense industrieterrein. De wieken van de molens hebben een diameter van 77 meter. Op de grond geprojecteerd zou dat een oppervlakte van 4.656 m2 betekenen. Nabijgelegen bedrijven, die binnen de projectiezone vallen, krijgen een compensatie. Of ook het Landense stadsbestuur een vergoeding krijgt, als tegemoetkoming voor de verstoring van het landschap, staat niet vast.

Guido Molemans van Leefbaar Landen en de milieuadviesraad zeggen dat de meesten positief staan tegenover de komst van de molens. Oorspronkelijk opteerde de vereniging voor een inplanting langs de E40. De ingreep in het Haspengouwse landschap beschouwen sommigen als storend. Anderen vinden de hoge molens dan weer mooi om naar te kijken.


Lawaai
,,Oudere windmolens maakten lawaai'', merkt Guido Molemans op. Bij de nieuwere modellen zou dat veel minder het geval zijn. Toch zouden we graag op voorhand precies weten welk geluid ze voortbrengen. Natuurlijk is dit een milieuvriendelijke manier om energie te verwekken. In Duitsland, Nederland en Tjechië zie je deze turbines al lang. Eigenlijk zijn we al laat om er mee te beginnen''.

De Landense industriezone is volgens een 'Windplan' de ideale locatie binnen de Vlaams-Brabantse regio. Het terrein ligt immers 90 meter boven de zeespiegel. Om eventuele invloeden van nabijgelegen obstakels te vermijden, zou PBE de turbines op 80 meter hoogte plaatsen. Dat kan in Landen uitstekend omdat het gaat om een industrieterrein met hoofdzakelijk lage gebouwen. Volgens PBE is er zeker geen hinder voor omwonenden. De dichtstbij gelegen huizen zouden op 250 meter staan.

Om een derde windturbine te bouwen, is er een gewestplanwijziging nodig. Als die er komt, kunnen de drie turbines samen de helft van de Landense gezinnen van elektriciteit voorzien. Die elektriciteit wordt rechtstreeks aan het net toegevoegd. PBE voorziet een snelle start van de werken. Indien alles vlot verloopt, kan je de eerste molens volgende zomer al zien draaien in het Haspengouwse landschap.