Er staan projecten op stapel om het verkeer in en rond Diest vlotter te laten verlopen. Tot de belangrijkste knelpunten behoren de Leuvensesteenweg vanaf de Citadellaan tot aan de Reustraat (Carrefour), de ringlaan tussen Hasseltse- en Schaffensepoort, het viaduct aan het station en de kruispunten aan de Rasop en op Schoonaarde in Schaffen. Omdat het om gewestwegen gaat, is Diest genoodzaakt de timing van het Vlaams Gewest te respecteren. Het deel van de Leuvensesteenweg komt normaal eerst aan de beurt.

Tussen de Citadellaan en de Reustraat krijgt de Leuvensesteenweg nieuwe riolering en een nieuw wegdek. De stad Diest neemt de aanleg van een fietspad voor haar rekening. Er bestaan tevens plannen voor de vernieuwing van de ringlaan tussen Hasseltse- en Schaffensepoort (tweede fase groene boulevard). De ingreep beoogt onder meer de aanleg van een verhoogd plateau ter hoogte van de ingang van de Halve Maan, een betere ontsluiting van het overdekt zwembad en een ruimere bocht ter hoogte van het begijnhof, waardoor de gevaarlijke oversteekplaats verdwijnt. De dienst Wegen en Werken plant deze werken voor 2002 maar dat is wellicht niet meer haalbaar. Aansluitend daarop wordt in de nabije toekomst ook werk gemaakt van de herinrichting van het Weerstandplein en van de omgeving van het station.

Tijdens de spitsuren is het geregeld aanschuiven aan de met verkeerslichten beveiligde kruispunten Rasop (kruising Citadellaan met baan naar Scherpenheuvel) en op Schoonaarde in Schaffen. Voor het kruispunt Rasop lijkt een rotonde de beste oplossing maar daarvoor zijn bijkomende onteigeningen nodig. Probleem is dat het gedeeltelijk om militair domein gaat en dat op een andere plaats een elektriciteitscabine moet verhuizen. Aan het kruispunt in Schaffen ligt de situatie al even moeilijk. Bij een eventuele verbreding van het wegdek moeten de verkeersplaatsen sneuvelen. Voor het kruispunt op het viaduct aan het station ligt evenmin een directe oplossing in het verschiet. Die kan eventueel kaderen in de herinrichting van de stationsbuurt.

Voor de binnenstad gaat de stad Diest een ontwerper aanstellen voor heraanleg van de Michel Theysstraat en aanpalende straten. Prioritair zijn de aanleg van een wandelpad en het behoud van het aantal parkeerplaatsen. De middenberm verdwijnt en of de dubbele rijrichting behouden wordt, blijft voorlopig een open vraag.