Machelen heeft vanaf 1 oktober geen permanent bemand politiekantoor meer. De gemeentepolitie wordt die dag opgeslorpt in de politiezone VIMA, zeg maar het samengaan van de ordediensten in Vilvoorde en Machelen. Het kantoor in Machelen blijft bestaan maar wordt een vooruitgeschoven post die niet altijd bemand zal zijn.

De realisatie van een politiezone is in Vilvoorde/Machelen al ver gevorderd. Frits Coenen, hoofd van de vroegere rijkswacht, wordt de nieuwe chef van de eengemaakte politie. Zijn benoeming is intussen ook bekrachtigd bij Koninklijk Besluit en vanaf 1 oktober staat hij daadwerkelijk aan het roer van de eenheidspolitie in Vilvoorde en Machelen.

Het nieuwe hoofdkwartier komt in de Zennelaan 76 in Vilvoorde, in het vroegere rijkswachtgebouw tegenover de Sint-Jozefkliniek. Daar zal een 24 uren-permanentie aanwezig zijn. Dat is niet meer het geval voor de politiekantoren in Diegem en Machelen. Die blijven weliswaar bestaan maar dan wel in afgeslankte versie.

,,De ordediensten blijven natuurlijk 24 uur per dag beschikbaar maar de lokale kantoren zullen niet permanent bemand zijn en het onthaal wordt eveneens beperkt. In Machelen kan het publiek op weekdagen terecht van 8.30 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 19 uur en in het weekend van 9 tot 13 uur. Natuurlijk zijn er wel langer mensen aanwezig maar dat zijn de uren waarop het publiek zomaar kan binnen vallen, bij wijze van spreken'', legt burgemeester Jean-Pierre De Groef uit.

Het kantoor in deelgemeente Diegem blijft ook bestaan maar is alleen toegankelijk op dinsdag (18-20 uur), woensdag (9-12 uur) en donderdag (18-20 uur).

Op 26 september verlaten de Vilvoordse agenten het commissariaat in de Frans Geldersstraat. De federale recherche -- de vroegere BOB -- neemt die plaats in. Het centraal oproepnummer voor de inwoners van Vilvoorde en Machelen luidt voortaan 02-253.33.33.

Ten slotte geven we ook nog de telefoonnummers mee van de wijkkantoren: Koningslo (02-267.39.07), Peutie (02-253.88.05), Faubourg (02-253.88.05), Houtem ( 02-253.88.04), Broek (02-253.60.25), Kassei ( 02-253.49.88), Machelen (02-254.12.12) en Diegem (02-721.45.18).