Dagelijks maken zeshonderd voertuigen gebruik van de parkeergelegenheid rond het station. Een daggemiddelde van 2.500 treinreizigers brengt daarnaast ook veel verkeer van voetgangers en fietsers mee. Einde maart overhandigden actievoerders aan het gemeentebestuur 2.500 handtekeningen van pendelaars en inwoners die de actie voor een veiliger verkeer in de stationsomgeving steunden.

Een eerste reactie daarop was de plaatsing van een zogenoemde lichtbrug over het zebrapad ter hoogte van het treinstation langs de Affligemsestraat. Een ander gevolg was de oprichting van een projectgroep die zich moet buigen over mogelijke ingrepen voor een veiliger afwikkeling van het verkeer in de stationsbuurt. Die projectgroep vergaderde sinds de startvergadering al vijf keer. Voorstellen van deze werkgroep moeten uiteindelijk leiden tot een concreet plan voor de totale herinrichting van de stationsomgeving.


Nieuw station
Burgemeester Wynant zit deze projectgroep voor. Luc Wynant: ,,Alle betrokken partijen zijn hierin vertegenwoordigd, met name de NMBS, De Lijn, de federale politie, de Vlaamse Gemeenschap en -- uiteraard -- het gemeentebestuur. De resultaten van deze projectgroep worden ingepast in het gemeentelijk mobiliteitsplan en structuurplan''.

Volgens burgemeester Wynant blijven na onderzoek alle mogelijke opties open. Er is sprake van onder meer de aanleg van een verkeersrotonde, bijkomende veilige fietspaden, herinrichten van de parkeergelegenheid en veilige busstopplaatsen. Bij al deze ingrepen speelt ook de overweging mee van de bouw van een nieuw treinstation, want volgens Luc Wynant zijn deze plannen nog lang niet opgeborgen. Een nieuw station zou een veiliger verkeersafwikkeling mogelijk maken. (PGL)