Zo'n 128 spuitgasten met 28 brandweervoertuigen oefenden tijdens de eerste grote gezamenlijke brandweeroefening in brandweerzone V. Het was een test in hoeverre de brandweerlui met hun materieel bij grote rampen kunnen samenwerken. De zone-oefening toont aan dat dat perfect mogelijk is maar dat hier en daar nog te veel rond het eigen brandweerkorps gewerkt wordt. Er is nood aan een meer korpsoverschrijdende inzet. Dat besluit Dirk Coopman, brandweercommandant van Diksmuide.

Brandweerzone V omvat de gemeenten Kortemark, Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Veurne, Koksijde, De Panne en Alveringem. Dat zijn acht gemeenten, met zeven brandweerkorpsen. De gemeente Alveringem heeft geen eigen spuitgasten.

De korpsen oefenden gezamenlijk naar aanleiding van een brand in het Koninklijk Atheneum in Diksmuide. Daar onstond rook in de kelder. Het Diksmuidse brandweerkorps kon de brand bedwingen maar ondertussen kwam er rook uit de keuken. Er volgde een oproep naar de korpsen uit de brandweerzone om te helpen. De oefening is voorbereid door de Diksmuidse brandweermannen Gino Crombez en Geert Degrijse.

,,We hebben vooral gewerkt rond de bevoorrading van water, zowel van het openbaar waterleidingsnet als van het open water uit de Handzamevaart'', zegt brandweercommandant Coopman. ,,Zo'n samenwerking in zonaal verband bewijst de troeven die we hebben. De manschappen en het materieel geraken onderling afgestemd. Er wordt straks steeds meer in netwerkverband gewerkt. Dat is ook het geval voor de aankopen. We spreiden de investeringen en richten ons meer op aankopen die typisch zijn voor onze zone. Dat betekent dat we meer aandacht hebben voor dompelpompen omdat we werken in het waterrijke gebied van de IJzervallei. Overstromingen zijn bij ons nooit ver weg.''

,,Het probleem van de radiocommunicatie blijft. We hopen volgend jaar het communicatieprogramma Astrid te krijgen. Dat zal het werken zeker vergemakkelijken. In elk geval evalueren we deze eerste zone-oefening met de andere korpsen. We zullen er onze lessen uit trekken'', besluit Dirk Coopman.


Steun aan New York
In de brievenbus van de brandweerkazerne van Diksmuide viel een oproep van de Koninklijke Kas van Onderlinge Hulp van de Brandweermannen van België. Die vereniging vraagt om de getroffen gezinnen van de naar schatting tweehonderd Amerikaanse brandweermannen van het Fire Department van New York financieel te helpen.

Zo'n tweehonderd Amerikaanse spuitgasten van de brandweer van New York vonden de dood bij de instorting van de WTC-building na de terroristische aanslag van bijna twee weken geleden. De brandweer van Diksmuide heeft een collectebus geplaatst en hoopt op een financiële bijdrage. De opbrengst van de actie gaat via de Koninklijke Kas naar de getroffen brandweergezinnen in New York. (KRV)