De zwarte vlaggen zijn dit weekend verdwenen uit het straatbeeld van de Madonna (Langemark). Ook het spandoek met de tekst De pastoor wil/moet blijven werd weggenomen. Het voorbije weekend had pastoor Robert Vanackere een langdurig gesprek met bisschop Vangheluwe. Hij mag op post blijven in zijn parochie Madonna.

Pastoor Vanackere was zelf verwonderd van zoveel sympathiebetuigingen. Na een vergadering met verantwoordelijken uit de verenigingen over de vernieuwingen binnen de parochiefederatie, bleven veel vragen onbeantwoord. Bovendien was er het gerucht dat de pastoor benoemd zou worden als aalmoezenier in RVT Sint-Jozef in Ieper. Daarop kwam een storm van protest los. Zwarte vlaggen verschenen aan de gevels en er werd een briefschrijfactie gehouden door de kerkfabriek, samen met verenigingen. In geen tijd waren meer dan vierhonderd brieven geschreven en overhandigd aan de verantwoordelijken binnen het bisdom. Ruim negen op de tien vermeldden persoonlijke bedenkingen van de briefschrijver bij de gang van zaken.

Dat heeft blijkbaar de doorslag gegeven. Vorig weekend kreeg pastoor Vanackere een telefoon van bisschop Vangheluwe. Het werd een lang en diepgaand gesprek. Robert Vanackere: ,,Die briefschrijfactie was wel indrukwekkend. Dat heeft zeker meegespeeld in de beslissing van de bisschop. Hij garandeerde mij dat ik in mijn parochie hier mag blijven. Uiteraard moet er wel gesproken worden over de werking van de parochiefederatie. Ik zal daar zeker aan meewerken en ik ben ervan overtuigd dat de parochiegemeenschap daarvoor openstaat. Vorige week beleefden we hier een escalatie. Dat is nu verleden tijd.'' (PLI)