Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het decreet op het subsidiëren van een provinciaal jeugdbeleid heeft de provinciale jeugdraad een brief gericht aan cultuurminister Bert Anciaux. Daarin wordt een aantal bedenkingen geformuleerd.

De grootste bekommernis gaat uit naar organisaties die werken met jongeren met een handicap. Die werden vroeger erkend en betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap. Het nieuwe decreet zou het beschikbare krediet voor dergelijke subsidies gelijk verdelen over de vijf provincies. De provinciale jeugdraad blijkt wel gevonden voor een meer gelijke spreiding, maar benadrukt dat het aandeel van zulke organisaties in onze province aanzienlijk groter is dan in de rest van Vlaanderen.

Gevreesd wordt dat de West-Vlaamse organisaties, die vroeger en nu nog steeds hun belang hebben bewezen, hun voortbestaan bedreigd zullen zien. Het gaat onder meer om Oranje in Brugge en WVA in Ieper.

Er bestaan ook twijfels rond het betrekken van de zogenaamde individuele jongere. Dat is volgens de jeugdraad een mooie gedachte en een nobel streven maar in de praktijk moeilijk realiseerbaar. Individuele jongeren kunnen deelnemen aan de gemeentelijke jeugdraden en op die manier ook hun stem laten horen. (FDV)