Libert Bruneel wordt rector van de Heilige Bloedbasiliek in Brugge. Hij blijft ook streekvicaris van het Centrum. Sabien Lagrain wordt inspecteur-adviseur godsdienst in het basisonderwijs. Pol Remaut wordt aalmoezenier van het RVT H.-Hart in Kortrijk. Francis Jacobs, leraar aan het Sint-Stanislascollege in Poperinge, wordt op zijn beurt vanaf 1 november voltijds inspecteur godsdienst voor het basis- en secundair onderwijs. Jacques Michielssens wordt inspecteur-adviseur godsdienst voor het secundair en hoger onderwijs. Rudy Raes, nieuw gewijd permanent diaken, is benoemd tot medeverantwoordelijke voor de pastoraal van de Sint-Pietersparochie en Sint-Katarinaparochie in Kuurne. Hij wordt tevens projectmedewerker in de dienst voor evangelisatie. André Maeghe, ook een nieuw gewijd permanent diaken, wordt medeverantwoordelijke voor de pastoraal in de federatie Moerkerke. (FDV)