Verkeerswerkgroep Waregem overhandigde na afloop van een debat over verkeersproblemen voor de fietser aan schepen van Mobiliteit Kurt Vanryckghem een fotomontage over de gevaarlijke knelpunten van invalswegen naar het centrum. De grootste problemen concentreren zich aan de kruispunten met gewestweg R35, de zogenaamde kleine ring rond Waregem.

Antoine Surgeloose en collega's-leden van Verkeerswerkgroep Waregem, die in het voorjaar werd opgericht, maakten de afgelopen maanden een visueel-grafische inventaris op van de gevaarlijkste oversteken en kruispunten voor de fietsers die van en naar het Waregemse centrum rijden. Die kruispunten liggen meestal aan de kleine ring met de verbindingen naar de Henri Lebbestraat, Jozef Duthoystraat, Zeswegenstraat, Noorderlaan, Oude Vijvestraat, Zultseweg en Kruishoutemseweg.

Hoewel de meeste van de kruispunten verkeerslichten hebben, moeten de fietsers er niettemin flink uit hun doppen kijken om zich veilig door het zware doorgaande verkeer te loodsen. Ook uiterst gevaarlijk zijn de invalswegen naar Waregem-centrum vanaf de Gentsesteenweg: de kruispunten met de Desselgemstraat, Kwadestraat en Posterij.

De Werkgroep inventariseerde alle gegevens en monteerde een fotoreportage die schepen van Mobiliteit Kurt Vanryckeghem nu in handen kreeg. ,,Veel zaken die de Werkgroep verzamelde zijn voor mij nieuw. Ik hou er zeker rekening mee bij de uitwerking van ons stedelijk mobiliteitsplan. Over de mogelijkheid van een autoluw of autovrij Waregems centrum kan ik nu al duidelijk zeggen dat ik zeker kies voor een autoluwe passage. Maar zeker niet voor een verkeervrij centrum.'' (DJW)