In de zeven stallingen rond het station van Kortrijk staan tot 15 procent zwerffietsen. Niemand komt ze nog ophalen. Een en ander concludeerde de Fietsersbond, die de fietsvriendelijkheid van het NMBS-station onder de loep nam. Kortrijk scoort maar middelmatig.

De Fietsersbond is ervan overtuigd dat de NMBS een grotere rol kan spelen in het gebruik van de fiets voor (middel)lange afstanden. Daarom hield de vzw een marathon met fiets en trein. Volgens haar hét echte alternatief. Vertrekplaats zaterdag was Kortrijk.

Kortrijk heeft zeven fietsenstallingen in de buurt van het station. ,,Een daarvan, kant Bloemistenstraat, mag onmiddellijk dicht'', stelt de Fietsersbond. Patrick D'haese van de bond: ,,De stalling is niet overdekt en de wielklemmen zijn van bedenkelijke kwaliteit. Men stalt de fietsen nog liever los. Op het vlak van diefstalveiligheid scoort die stalling niet goed. De afstand tot het loket is trouwens te lang.''


Opkuisactie
De Fietsersbond heeft heel wat aanmerkingen wat de andere stallingen betreft. Zo heeft de bergplaats aan de Doornikselaan gebrek aan capaciteit. Het aantal zwerffietsen is er 15 procent groot. Aanbindsystemen moeten straks de veiligheid verhogen, klemmen zijn niet veilig genoeg. De fietsenstalling op het perron heeft een gebrek aan comfort, met als gevolg dat de maximale capaciteit nooit gebruikt kan worden.

,,Ook de Tolstraatstalling geeft een slordige indruk'', zegt D'haese. ,,En wat de Minister Tacklaan betreft, suggereren wij een bijkomende ondergrondse toegang tot de perrons aan de oostzijde. Voor de bewaakte stalling aan het Stationsplein is er meer vraag dan aanbod. Er zijn 98 stalplaatsen voor 130 abonnementen. Die bewaakte stalling wordt straks vervangen door een elektronisch bewaakte fietsenstalling aan de Doornikselaan. Het betreft het zogenaamde park and locking system.''

Kortrijk scoort niet echt slecht maar ook niet bijster goed in de studie. D'Haese: ,,Een opkuisactie is dringend nodig, als je de fietswrakken bekijkt. Onbewaakte stallingen staan dichter bij de perrons dan bewaakte. Het zou precies omgekeerd moeten zijn. Vooraan is er ook geen mogelijkheid tot kortparkeren voor de fietsers. De NMBS verhuurt evenmin fietsen. Wie zijn fiets meeneemt, moet hem langs de trappen dragen, er is geen richel voorhanden. Dat is een harde dobber.''


Nieuwe formule
De NMBS erkent de gebreken maar heeft een plan klaar voor 320 miljoen frank investeringen. Ter vergelijking: in Nederland is dat 8 miljard.

Luc Spriet van de NMBS: ,,Wij plannen vijftienduizend bijkomende stalplaatsen. We willen de verhuur van fietsen extra promoten. Met de B-dagtrips kan je een fiets huren mét voordelig treinticket. Het verhuurseizoen loopt van april tot oktober. Voor 280 frank per dag kan je bij ons een bewaakte fietsparkeerplaats krijgen. De NMBS is echter geen voorstander om de fietsen massaal mee te nemen op de trein. Op vraag van de gebruikers is wel een nieuwe formule ontworpen, waarbij de fietser de hele dag van het net gebruik kan maken. Zo'n dagbiljet kost 275-365 frank.''

Blijven nog de fietsdiefstallen, die veel mensen ervan weerhouden hun fiets een hele dag te stallen. In Kortrijk verdwijnen nog altijd drie fietsen per dag. Leuk is dat niet. Georganiseerde benden komen die soms ophalen en gaan die op rommelmarkten verkopen. (VKK)