Dinsdagnamiddag wordt in de Kortrijkse stadsschouwburg het nieuwe academiejaar geopend van de KUL, campus Kortrijk, kortweg Kulak. Na een vermindering van het aantal studenten de voorbije academiejaren, stelt men nu een lichte toename vast van het aantal inschrijvingen. De Kortrijkse campus kan met 350 eerstejaars van start, wat een aanwas is van zes, mogelijk tien. Inschrijvingen zijn nog mogelijk tot 15 november, zodat de cijfers nog vleiender kunnen worden. Een richting die het bepaald goed doet, is volgens de Kortrijkse rector Piet Vanden Abeele bio-chemie, wat het midden houdt tussen wetenschappen en geneeskunde. Ook rechten en economie blijven trekkers. ,,Zonder een toelatingsproef voor geneeskunde zou het aantal inschrijvingen in Kortrijk honderd studenten hoger gelegen hebben'', aldus studentenprof Lafaut. Het inschrijvingsgeld bedraagt 19.000 frank, een bedrag dat volgens de beide proffen best betaalbaar is en stukken lager ligt dan in buitenlandse universiteiten. Het academiejaar begint in Kortrijk één week eerder dan in andere jaren maar daar doet niemand rouwig om. Voor de meeste humaniorastudenten heeft de vakantie lang genoeg geduurd. (BVC)