Vrijdagavond repeteerde Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef (voorlopig) voor het laatst in de grote feestzaal van de vroegere meisjesschool aan de Schansstraat. Zaterdag werd de hele inboedel verhuisd naar de Kortrijkstraat, waar goudsmid Gino Lambert een lokaal ter beschikking stelt. Pascal Poot en enkele vrienden kunnen blijkbaar moeilijk afscheid nemen van hun lokaal. Na de laatste repetitie bleven ze er in hun slaapzak de nacht doorbrengen.

Terwijl de zowat 35 aanwezige muzikanten voor die laatste repetitie op de Barakken duchtig oefenden, vroegen we barman en archivaris Albert Rosselle hoelang de harmonie -- die al ruim een eeuw bestaat -- in dat lokaal repeteert. Hij moest ons het antwoord schuldig blijven.

We vonden het antwoord in het boek Menen - De Barakken (1986) van Geert Allaert (inderdaad, de man achter Music Hall), op pagina 171: ,,In de bestuursvergadering van 28 augustus 1965 deed de proost het voorstel de wekelijkse herhalingen voortaan te houden in de grote feestzaal van de school aan de Schansstraat. De besloten stemming was positief en op 1 september verliet de harmonie lokaal De nieuwe zaal aan de Moeskroenstraat 72.''

Het gebouw doet al sinds 1981 geen dienst meer als school maar de harmonie kon er al die jaren voort blijven repeteren. Het naastgelegen woonhuis en parochiaal centrum De Kring werden recent gesloopt en de grote feestzaal wordt grondig gerenoveerd. Niets te vroeg...


Bar
Voorzitter Toon Vanholme en zijn ploeg togen op zoek naar een ander repetitielokaal. Even werd gevreesd dat de Volksharmonie niet alleen de vertrouwde Barakken zou moeten verlaten maar ook Menen. De oplossing kwam van Gino Lambert, die naast zijn woning aan de Kortrijkstraat een ruimte heeft waar de harmonie kan oefenen in afwachting dat het vertrouwde lokaal aan de Schansstraat gerenoveerd is.

,,De ruimte is er wel veel kleiner dan hier maar we zijn toch uit de problemen. Het schijnt zelfs dat we er een beetje plaats hebben om een bar te installeren. Die opbrengsten hebben we broodnodig om de financiële eindjes aaneen te kunnen knopen'', weet barman Albert.

Albert is ook de archivaris van de harmonie. Zijn 240 dozen vol partituren kunnen niet mee naar de Kortrijkstraat. Die verhuizen voorlopig naar de ruimte boven de sacristie in de Sint-Jozefskerk. (ODW)