Izegem voert een snelheidsbeperking tot 70 kilometer buiten de bebouwde kom in op de drie gewestwegen op zijn grondgebied. Het voorstel komt van minister Steve Stevaert.

Een tijdje geleden vestigde Stevaert de aandacht van alle Vlaamse gemeentebesturen op zijn voornemen om op gewestwegen buiten de bebouwde kom een snelheidsbeperking van 70 kilometer in te voeren. Op deze wegen werd in 2000 een toename van het aantal doden bij verkeersongevallen vastgesteld.

Het Vlaamse Gewest kan geen veralgemeende snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur op secundaire of lokale gewestwegen invoeren. Via een aanvullend reglement kan wel tegemoet gekomen worden aan plaatselijke behoeften op het vlak van verkeersveiligheid. Het Vlaamse Gewest wil daar werk van maken en een uitvoeringslijst opmaken van wegvakken waarop de snelheid prioritair verlaagd moet worden.

De minister nodigde daarom het stadsbestuur uit om voor Izegem deze prioritaire wegvakken aan te duiden en ook om voorstellen te formuleren voor het plaatsen van onbemande camera's langs de gewestwegen. Zo'n plaatsing kan niet zonder de instemming van de federale overheid. Rekening houdend met alle wettelijke overlegprocedures wil minister Stevaert zo vlug mogelijk ,,de hand aan de ploeg slaan''. Vandaar zijn voorstel naar de gemeentebesturen toe om concrete ,,zwarte punten'' te signaleren.


Positief
Het Izegemse stadsbestuur wil positief inspelen op dit initiatief van de minister en verklaart zich daarom principieel akkoord met een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur (buiten de bebouwde kom) op de drie gewestwegen die Izegem aandoen, de N36 (rijksweg), de N357 (Roeselaarsestraat-Gentsestraat-Gentseheerweg) en de N382 (Noordkaai).

Bovendien suggereert het stadsbestuur de plaatsing van camera's op het kruispunt van de Noordkaai en de Lodewijk de Raetlaan (ter hoogte van de firma Jonker), in de Roeselaarsestraat tussen de Paterswijk en de wijk Abele en op de rijksweg, tussen de drie aan te leggen rotondes. (VDM)