Agalev protesteerde zaterdagnamiddag tegen het plan van het stadsbestuur om de Vlaanderenstraat op 1 oktober open te stellen voor doorgaand autoverkeer. Enkele leden stonden met een spandoek in de Vlaanderenstraat, net achter het rond punt auto's op te wachten. ,,Geen file voor de tram'', klonk het.

De Groenen kozen zaterdag uit omdat het die dag de Europese dag zonder auto mobiel in de stad was. Je kon ook gratis met bus en tram rijden.

Schepen van Mobiliteit Karin Temmerman (SP) wil op 1 oktober de Vlaanderenstraat opnieuw openstellen voor het doorgaand verkeer richting Laurentplein. Nu mag je de Vlaanderenstraat inrijden, maar wanneer je het Laurentplein nadert moet je rechtsaf de Notarisstraat in en zo rondrijden via de Lange Boomgaardstraat en de Seminariestraat om aansluiting te krijgen op de P-ring.

In het bestuursakkoord van SP, VLD en VU staat dat het Gents mobiliteitsplan op vijf punten wordt herbekeken. Drie aanpassingen zijn zonder veel heisa al doorgevoerd. Maar de meest omstreden ingreep lijkt deze te worden.

Agalev vreest dat er weer files in de Vlaanderenstraat zullen staan en dat zij de doorstroming van de trams zullen verhinderen. Zowel tramlijn 40, als lijn 21-22 kan hinder ondervinden.

,,Vrijdag is er een eerste Park and Ride in Gentbrugge geopend. Dat is mooi. Maar als de trams niet vooruit kunnen, zullen de mensen die daar gebruik van maken, er vlug weer van afzien en weer in de auto stappen. Dit is geen consequent en duidelijk beleid. Het stadsbestuur probeert van alles een beetje mee te snoepen, maar maakt geen klare keuze. Dit bestuur kiest niet voor het terugdringen van de auto. Integendeel, op deze manier laat je het autoverkeer weer wat meer in de stad doordringen'', zegt Miki Duerinck van Agalev.

Ook de openbare vervoersmaatschappij De Lijn sprak zich al uit tegen die opening. Computersimulaties zouden hebben aangetoond dat een dergelijke ingreep nefaste gevolgen heeft voor de doorstroming van de tram. De tram- en busmensen vrezen dat de Vlaanderenstraat zal uitgroeien tot een ,,tweede Nederkouter'' . Geen wonder dat de actievoerders dan ook op veel sympathie van de trambestuurders konden rekenen.

Schepen Temmerman beklemtoont dat het om een proefproject gaat. Na drie maanden wordt het geëvalueerd. Valt het slecht uit voor het openbaar vervoer, dan wordt de Vlaanderenstraat opnieuw afgesloten. (KVK)