Het Opwijkse carnavalcomité Redders in nood eist eerherstel voor zijn poulain Bassie. Zoniet levert de prins zijn sjerp terug in. Het zit Bassie en zijn fans hoog dat een proef tijdens de prinsverkiezing zaterdagnacht geschrapt werd. Net de proef waarin Bassie goed zou scoren.

Het weglaten van de proef betekende de nederlaag voor Bassie. Dirksken won voor de derde keer op rij en werd keizer. Bassie kreeg als troostprijs de titel van prins. Het carnavalscomitéDe Gatspoëters zegt dat alles eerlijk verlopen is en dat de jury in eer en geweten handelde.

Voor de gewraakte proef (een gehuwd paar naar Opwijk halen dat van het verst kwam met voorlegging van bewijsstukken) overhaalden ,De Redders in Nood' een Luxemburgs echtpaar met buitenverblijf in Opwijk om naar de sporthal te komen. Het paar legde een verblijfsvergunning voor met domiciliëring in het groothertogdom. Dirksken moest het hier duidelijk afleggen met een echtpaar uit Stekene.


Trouwboekje
In de opdracht stond echter dat een trouwboekje moest worden voorgelegd. De jury haalde er de burgemeester bij om te oordelen over de geldigheid van de papieren, maar de burgervader kon of wilde zich niet uitspreken. De proef werd geschrapt. ,,Met instemming van de getuigen van beide kandidaten'', zegt Paco Mergan, voorzitter van De Gatspoëters .

,,Ik heb alleen een pv van de uitslag getekend'', beweert Ruben Van der Stockt, getuige voor Bassie. De Gatspoëters bewijzen het tegendeel. Op het pv met de handtekening van beide getuigen lezen we een paragraaf waarin staat dat bewuste proef geschrapt werd omdat de jury de geldigheid van de voorgelegde papieren in twijfel trekt.

,,We hadden nog echtparen uit Gent en Paal achter de hand, maar we stuurden ze terug omdat we zeker waren van ons stuk. We hebben niets tegen Dirksken, maar we zijn verplicht onze proteststem te laten horen ten overstaan van onze supporters, sponsors en het Luxemburgs echtpaar dat drie uren ter plekke is geweest. Als tegenprestatie moeten we op 10 februari trouwens naar hun carnaval. De uitslag van de tussendoorproef zou om half twaalf worden bekendgemaakt.''


In eer en geweten
,,Dat is niet gebeurd. Het schrappen van de proef werd pas vlak voor de proclamatie om half twee medegedeeld. Dat is niet ernstig.''

,,De jury had tijd nodig om haar beslissing te nemen'', verantwoordt Paco Mergan de laattijdige mededeling. ,,Omdat het een nek-aan-nekrace was, heeft de jury de stemmen trouwens driemaal geteld.''

,,De jury had haar opdracht beter moeten formuleren: paspoort en trouwboekje meebrengen sloot een verblijfsvergunning jammer genoeg uit.''

,,Vergelijkt het met de beslissing van een scheidsrechter'', mengt pr-man Joeri Van Mulders zich in het debat.

,,De ref neemt zijn beslissing in eer en geweten. Hoewel die soms voor verschillende interpretatie vatbaar is en achteraf blijkt dat hij de verkeerde beslissing nam. We vinden het jammer dat zo'n prachtig feest een wrange nasmaak krijgt.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig