De Kapellenaars betalen volgend jaar niet meer belastingen. Toch neemt het gemeentebestuur heel wat initiatieven.

Eén van die initiatieven is het 100 % aanboren van alle mogelijke, wettelijk voorziene subsidiëringskanalen. Iedere wet en ieder dekreet dienaangaande zullen goed worden opgevolgd. Bovendien wordt waar mogelijk ook nog (meer) bespaard.

Op het gebied van informatie en communicatie is er, na de recente lancering en bestendige opvolging van de Kapelse website, vanaf begin volgend een volledig vernieuwd ,,Infokanaal'', het Kapels gemeentelijk informatieblad. Voor nieuwe inwoners wordt een onthaalbrochure gemaakt en een onthaaldag ingericht. In het Kapels gemeentelijk onderwijs wordt de informatica gevoelig uitgebreid, het schoolhuis in de Schoolstraat gerenoveerd en geïntegreerd in de centrumschool, de buitenschoolse kinderopvang gestart (onder meer in het voormalig schoolgebouw in Ramsdonk), en het schoolmeubilair grotendeels vernieuwd.

Het Kapels zwembad moet in principe opnieuw gebruiksklaar zijn tegen 1 september volgend jaar, mét een nieuwe voorgevel, een ook voor gehandicapten geschikte lift, en een totaal vernieuwd cafetaria.

Inzake ruimtelijke ordening worden onder meer de trappen naar het Kapels station verplaatst naar een veiliger plaats (recht tegenover de Nieuwstraat), wordt de woonbehoeftenstudie geactualiseerd, en het ruimtelijk structuurplan opgestart. Voor het gelijke-kansenbeleid wordt een ambtenaar aangesteld, en ook mentaal gehandicapte kinderen krijgen toegang tot de gemeentelijke speelpleinwerking.

De VLD-oppositie stemde tegen de begroting wegens te hoge fiscaliteit, de gevoerde asociale politiek, en belastingen die niet in verhouding staan tot het inkomen van de betaler.(STL)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig