Vijftig buurtbewoners die zich tegen de bouw van de loods kanten, hadden hun dossier dinsdagavond goed voorbereid. Met diverse argumenten.

,,Volgens ons gaat het hier over de oprichting van een nieuwe bedrijfsvestiging. De omgeving heeft een uitgesproken residentieel karakter. Als die loods er komt, wordt het woonklimaat van de omgeving wel degelijk aangetast.''

,,In 1998 werd een aanvraag voor de vestiging van een bedrijfsgebouw op de zelfde site geweigerd omdat het gebouw te groot was en omdat het in residentieel gebied ligt. Het gaat bovendien om landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Als je daar zo'n koeienstal van 12 bij 24 meter bouwt, stoor je het waardevolle karakter.''

In dezelfde buurt werd op 25 oktober 1999 de bouw van een veranda met slechts een diepte van 2,7 meter geweigerd omdat de bouwdiepte van 18 meter werd overschreden. ,,Het schepencollege motiveerde toen dat het verder opdrijven van de bebouwing niet verantwoord is in een zeer open en landelijk gebied '', stellen de bewoners.

,,Als je hier al geen veranda kan bouwen, dan zou er van de bouw van een koeienstal zelfs geen sprake mogen zijn. Zo'n stal brengt mest en vliegen met zich mee. Het had jaren geleden al duidelijk moeten zijn dat dit in zo'n gebied niet kan. Als deze koeienstal in zo'n gebied kan worden gebouwd, dan kan alles,'' reageren de buurtbewoners bitter. (JHW)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig