Halle heeft zijn lijstje klaar waar het de volgende vijf jaar aandacht wil aanbesteden. Een aantal aangekondigde projecten worden verder afgewerkt en andere nieuwe initiatieven worden gelanceerd. De CD&V-VLD-DVA-meerderheid ging uit van de doelstelling om van Halle een goed bestuurde, veilige, warme, bruisende en mooie stad te maken. De bevolkingsenquête speelde mee in het bepalen van de prioriteiten. Een overzicht.

 • Financiën : Halle wil de belastingen zolang mogelijk ongewijzigd houden maar sluit niet uit dat als door externe omstandigheden de ontvangsten dalen dit wel met een stijging van de belastingen wordt gecompenseerd. Op het vlak van huisvuil blijft de regel gelden 'de vervuiler betaalt'. De toelage aan verenigingen gaat elk jaar met 10% omhoog.
 • Veiligheid : de politie neemt volgend jaar zijn intrek in de voormalige rijkswachtkazerne. Bijzondere aandacht gaat naar de wijkwerking en de wijkagenten. Halle behoudt zijn preventiedienst ook al schrapte de Vlaamse overheid de subsidies. Het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne is prioritair en Halle wil een medisch urgentie-team (MUG) in Halle actief krijgen. Op het vlak van verkeersveiligheid gaat de prioriteit naar veilige fietspaden, oversteekplaatsen voor voetgangers en snelheidsremmende maatregelen. De gratis winkelbussen blijven behouden.
 • Welzijn : Het kinderdagverblijf 't Pagadderke wordt uitgebreid en er wordt ook een opvangdienst aan huis voor zieke kinderen opgestart. Voor senioren komt er een apart infoblad. Het aantal openbare toiletten in de stad wordt uitgebreid. Er komt een buurtwerker bij om in een aantal wijken de buurtwerking verder uit te breiden.
 • Onderwijs : De kleuterschool 't Parkske verhuist naar de leegstaande schoolgebouwen in de Albertstraat. De zolderverdieping van de kunstacademie De Meiboom wordt verbouwd als bijkomende ruimte en in de mouterij Van Roye worden lokalen gehuurd. Halle wil initiatieven voor volwassenenonderwijs, als bijvorbeeld de GLTT, blijven steunen.
 • Jeugd : Het oude postgebouw in de Cardijnstraat wordt een jeugdontmoetingscentrum. Fuiven zal kunnen in 't Vondel na het aanbrengen van een afschermwand. Er komt een speelpleinenplan om de speelpleinen in goede staat te houden en uit te breiden. In de vakanties worden een aantal straten als speelstraat ingericht. Halle wil meer cultureel aanbod voor kinderen en jongeren. Een nieuwe sponsororganisatie wordt overwogen om opnieuw tijdens de eindejaarsperiode een ijspiste mogelijk te maken in de stad.
 • Sport : Halle voert een haalbaarheidsstudie uit om te zien welk soort zwembad er aan de Roggemanskaai moet komen. Twee bijkomende voetbalterreinen worden aangelegd op de Karenberg in Lembeek en op Lamme Guiche in Halle. Halle overweegt om de volledige infrastructuur van SK Halle over te nemen. Aan het kanaal komen ter hoogte van het sas twee houten aanlegsteigers om watersport op het kanaal mogelijk te maken. In De Bres komen er maatregelen om het vandalisme tegen te gaan (o.a. camerabewaking). Er komen bijkomende voorzieningen voor badminton, baskebal, beachvolley, inline skating en mountainbikers.
 • Cultuur : Eens de brandweer naar de nieuwe brandweerkazerne is verhuisd, wordt 't Vondel verder uitgebreid. Ook de feestzaal in Lembeek wil de stad uitrusten voor tentoonstellingen, concerten en zo meer. Het archief en het Zuid-Westbrabants Streekmuseum krijgt onderdak in de mouterij Van Roye. Voor de bibliotheek wordt naar uitbreiding gezocht, mogelijk in het Elisabethpark.
 • Toerisme : Halle laat videofilms maken om Halle en het culturele leven toeristisch te promoten. Ook de aanmaak van een cd-rom behoort tot de mogelijkheden. Halle wil de toerismewinkel helpen uitbouwen en zijn steun geven aan allerlei toeristische projecten die Halle meer uitstraling kunnen geven.
 • Economie : In de nieuwe kmo-zone Roggemanskaai wil Halle nieuwe bedrijven aantrekken met voorkeur uit de telecommunicatie en informaticasector. Halle wil zijn troeven als kleinschalig handelscentrum bewaren en grootschalige winkelprojecten uit het stadscentrum houden. Mogelijk komt er een pendelbus tussen de nog uit te breiden randparkings en het stadscentrum. Om de verbinding tussen Sint-Rochus en het stadscentrum te optimaliseren komt er een voetgangersbrug over het kanaal ter hoogte van de Dijkstraat. Halle wil zich verder als bloemenstad profileren.
 • Openbare werken : Voorrang gaat naar het onderhoud van bestaande weginfrastructuur en vooral naar het oderhoud van fietspaden en voetpaden. Na de dorpscentra van Lembeek en Buizingen komt nu de herinrichting van de dorpscentra van Breedhout en Essenbeek aan de beurt. Nieuwe parkeerterreinen komen er in de Vuurkruisenstraat, de Scheepswerfkaai en de Suikerkaai.
 • Monumentenzorg : Drie restauratieprojecten zijn prioritair: de mouterij Van Roy, de rotonde PCB en het sanatorium van Buizingen. Verder wordt de restauratie voortgezet van de basiliek en de Sint-Rochuskerk. De aankoop van de Villa Servais blijft op het verlanglijstje.
 • Milieu : Het park van Buizingen wordt heraangelegd en uitgebreid. In het kasteelpark in Lembeek komen speeltoestellen en de Grote Zenne wordt gesaneerd.
 • U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

  Lees gratis ›

  Geen betaalgegevens nodig