Burgemeester, er moet me wat van het hart, liet Jef Valkeniers (VLD) tijdens de jongste gemeenteraad weten. De gemeenteraadsleden stemden net het openstellen van een betrekking als verkeersdeskundige, een ambtenaar die Dilbeek nog niet heeft (al is dat volgens Agalev dringend nodig).

,,In België werken 924.000 ambtenaren. In Nederland, met vijf miljoen meer inwoners, zijn er dat maar een 600.000'', zei Valkeniers, ,,ik heb de indruk dat jullie in het Vlaams parlement (waar Platteau deel van uitmaakt nvdr.) bezig zijn met het creëren van allerlei nieuwe functies om die dan aan de gemeenten op te leggen''.

,,Kijk nu in het OCMW (waarvan Valkeniers voorzitter is). We moeten een kwaliteitsambtenaar aanwerven. Een kwaliteitsambtenaar! Ik ben zelf bij alle mensen in Breugeldal rondgeweest, ook in de serviceflats en 95 procent is tevreden. Die vijf procent zijn kleine dingetjes die je altijd wel hebt. Wat gaat zo een kwaliteitsambtenaar bij ons komen doen. Regels opleggen die zorgen dat de mensen minder tevreden zijn!''.

Stefaan Platteau, die het Vlaams parlement wou verdedigen, was het met deze zienswijze niet eens. ,,Er zijn niet teveel gemeenteambtenaren, integendeel'', zei hij ,,Bovendien geven wij sommige ambtenaren een dubbele taak, zoals de duurzaamheidsambtenaar die we onlangs aanstelden, die functie is naar een bestaand personeelslid gegaan''.

,,Een duurzaamheidsambtenaar! Nog zoiets. Dat zijn allemaal uitvindingen van uw groep,'' repliceerde Valkeniers met een breed armgebaar naar Agalev. En als er in de gemeente een tekort is aan mensen, dan zijn het arbeiders''.

,,Ik wil een onderonsje tussen parlementariërs niet storen,'' kwam plots Jan Margot (CD&V) op de proppen ,,Maar als ik de vergelijking even doortrek: in ons land zijn er vijfhonderd parlementariërs. In Nederland zijn er amper driehonderd''.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in