Halle krijgt op termijn zijn zwembad maar de concrete realisatie en misschien zelfs de eerste steenlegging moet niet voor eind 2006 worden verwacht. Hiermee plaatste burgemeester Pieters op de jongste gemeenteraad de dromers met beide voeten op de grond. Voor de oppositie mag het allemaal sneller lopen en moet de meerderheid meer vaart zetten achter de belangrijkste vraag van de Halse bevolking.

Wat men al voor de gemeenteraadsverkiezingen voelde opborrelen bij de Halse bevolking, werd met de resultaten van de bevolkingsenquête vorige jaar enkel maar bevestigd: Halle wil een zwembad en liefst zo snel mogelijk.

,,Het is overduidelijk dat een zwembad één van de belangrijkste wensen is van de Hallenaren. We kunnen er dan ook niet naast kijken en zijn dan ook van plan om een zwembad te bouwen. Alleen gaat alles niet zo snel als we zelf zouden willen. We willen het zwembad inplanten aan de Roggemanskaai naast de brug van Lecocq waar de hele ruimte wordt ingericht met kmo-zone, woonzone en ruimte voor openbaar nut. Het bijzonder plan van aanleg om dit te kunnen realiseren, is nog in opmaak. Daarna moet de stad de gronden nog kopen vooraleer we het project kunnen starten. Met de nodige studies en plannen tekenen die nog moeten volgen, is een realisatie van het zwembad niet meer mogelijk voor 2006'', aldus burgemeester Dirk Pieters op de jongste gemeenteraad. ,,In afwachting willen we wel een studie laten uitvoeren om te zien aan welk type zwembad het best aan de Halse noden beantwoordt. En natuurlijk mogen we ook onze budgettaire marge niet uit het oog verliezen''.


Vaart
Op de jongste gemeenteraad klonk vanop de oppositiebanken de opmerking dat Halle niet echt vaart zet achter de bouw van een zwembad. Agalev sprak van een te voorzichtige politiek en NV-A van een aarzelende aanpak . Sp.a-fractieleider Marc Snoeck stelde voor de haalbaarheidstudie onmidellijk uit te voeren zodat het resultaat nog dit jaar bekend is en er direct met het opmaken van plannen kan begonnen worden eens het bijzonder plan van aanleg rond is. Het voorstel werd door de meerderheid verworpen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig