Bewoners van de Berchemse wijk de Veldekens wisten dinsdagavond niet wat ze hoorden toen hen op een hoorzitting het nieuwe bpa voor de belgacom-site aan de Posthofbrug werd voorgesteld. Het plan voorziet voor hun deur de bouw van 52.700 m2 kantooroppervlak, met een maximale hoogte van 26 meter en een ondergrondse parking voor bijna 1500 auto's. Het complex wordt tweeëneenhalf keer zo groot als de nieuwe kantoren aan de Roderveltlaan. Er moeten ruim 2600 mensen kunnen werken.

De schok bij de buurtbewoners in de zaal van het Alpheusdal was groot. ,,Wij hebben vorig jaar in de Veldekens gekocht, omdat we op het groen van het Belgacomterrein konden uitkijken. Van dit plan wisten we niets'', aldus een bewoonster.

De stad gaf op aanraden van schepen voor Ruimtelijke Ordening Ann Coolsaet (VLD) in juni 2001 opdracht aan studiebureau GEDAS om een nieuw bijzonder plan van aanleg te tekenen voor de belgacom-site. Momenteel staat het terrein op het gewestplan ingekleurd voor openbare nutsvoorziening.

GEDAS moest van het kabinet van Coolsaet bij verschillende projectontwikkelaars gaan vragen wat ze er zouden willen realiseren. Belgacom wilde de grond verkopen. Het is een toplokatie. En hoe meer kantoren, hoe groter de opbrengst voor Belgacom. Projetontwikkelaar Kairos tekende inmiddels de koopakte. In het voorjaar van 2003 wil men beginnen met de sloop van de oude kantoren.

Het bpa voorziet nu in de bouw van 52.700 m2 kantooroppervlak, 1,55 maal de grootte van het terrein. Door de nabijheid van de vlieghaven mag er maar tot 26 m hoog gebouwd worden. Er komt een ondergrondse parking voor bijna 1500 auto's en bovengronds voor nog eens bijna 100.

De vragen en opmerkingen waren legio. ,,Waar moet al dat verkeer naartoe? Onze wijk heeft nu al zo'n last van sluikverkeer. Blijft er nog wat groen over? Is er wel behoefte aan zo'n kantoorcomplex? Waarom kan het niet de huidige bestemming houden? Kan de inplanting van de nieuwe kantoren niet op dezelfde plaats? Wanneer gaan ze bouwen en langs waar wordt het zand afgevoerd? Die airco, gaat dat geen enorme herrie maken? Laat de Veldekens adem krijgen!''

Het district wijst het pba zoals het er nu ligt af. Er is geen rekening gehouden met het geldend gewestplan, de omvang van het complex moet kleiner, er mag geen ,,kantoormuur'' komen, er moet veel meer publiek toegankelijk groen komen, de voorgestelde verkeersafwikkeling is onvoldoende, de parkeerdruk gaat hoe dan ook omhoog, er zal nog meer sluikverkeer komen. Het district kan Coolsaet & co enkel adviseren. (REA)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig