Met de ambitie om 5 miljoen euro te halen uit de verkoop van het Beursplein is het zeer de vraag of schepen Laloo (en in extenso het huidige stadsbestuur) de aanbeveling wil volgen die de stedelijke begeleidingscommissie in 1996 voor de site formuleerde.

De commissie, samengesteld uit specialisten op het vlak van ruimtelijke ordening, bracht toen een rapport uit waarin zij de stad adviseerde over de toekomstige bestemming van belangrijke sites als het Pandreitje, de Stationsomgeving en het Beursplein.


Woonuitbreiding
Schrijft de commissie in 1996: ,,De plek heeft nood aan structuurherstellende ingrepen die het karakter en de fijnmazigheid van de woonomgeving ondersteunen. Vandaar dat wij voor het Beursplein een woonuitbreidingsproject adviseren, gecombineerd met ondersteunende activiteiten als kantoren, kleine winkels en horecazaken. We denken ook aan een stedelijk plein aan de kant van de Zwijnstraat waarrond zich functies kunnen ontwikkelen in het verlengde van het Zand.'' In het licht van de koppeling Beursplein/Veemarkt lijkt het zeer de vraag of een investeerder 5 miljoen euro zal willen neertellen voor deze volgens de experten ideale bestemming voor het Beursplein.

Naderhand lanceerde toenmalig schepen Marc De Langhe in 1998 nog de idee om de Beurshalle om te bouwen tot een gastrodroom voor zelfstandige specialisten van levensmiddelen. In het megaproject dat begroot werd op 1,5 miljard frank, was ook sprake van een ondergrondse parking, een tunnel naar het Zand, appartementen en winkels op het Beursplein.


Bedrijvencentrum
In 1996 had de stedelijke begeleidingscommissie nog geen duidelijke bestemming voor de Veemarkt op Sint-Pieters. Veel verder kwam ze niet dan dat ,,het veemarktgebouw een nieuwe bestemming moet krijgen. Daarbij moet rekening gehouden worden met zijn beperkte bereikbaarheid en met het handels- en woonkarakter van de buurt. Allicht kan gedacht worden aan een bedrijvencentrum.'' Een nieuwe beurshalle situeerde zij toen nog in de stationsomgeving. (MCa)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig