Unizo Waregem heeft met Joof Duthoy een nieuwe voorzitter in huis die zeer goed op de hoogte is van de interne keuken van het middenstandsleven. ,,Ik kom uit een familie van zelfstandigen. Toen Unizo mij voorstelde om Francky Verschuere op te volgen als voorzitter, wou ik dat wel. Maar alleen wanneer ik kon terugvallen op een degelijk dagelijks bestuur. Dat is intussen in orde.'' Een gesprek met de nieuwe voorzitter.

Was de opvolging van je voorganger Francky Verschuere gepland?

,,Unizo Waregem bepaalt dat op basis van de statuten. Een voorzitter blijft ten minste voor een periode van vier jaar in functie en kan na afloop dat mandaat met nog eens hetzelfde aantal jaren verlengen. Francky was acht jaar voorzitter en kon statutair gezien geen verlenging meer krijgen voor zijn functie. Zodat de middenstandsvereniging op zoek moest naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur kwam bij mij terecht en stelde de vraag of ik de nieuwe voorzitter wou worden. Ik ging akkoord op voorwaarde dat ik kon terugvallen op ervaren medewerkers in het dagelijkse bestuur. Met Luc Buysschaert, Christian Dewaele, Patrick Vanheusden en ex-voorzitter Francky Verschuere is dat nu het geval. En we hebben een tiental commissies die focust op specifieke projecten, en die ook uitwerkt. Samen vormen we een groep van mensen die zich hard blijven inzetten voor de belangen van de Waregemse middenstanders.''

Hoevel leden telt Unizo Waregem?

,,We hebben 250 betalende leden. In de raad van bestuur -- die maandelijks vergadert -- hebben 34 leden zitting. Samen met het dagelijkse bestuur gaan we de lijnen van ons beleid voort uittekenen. Er zal echter niet veel veranderen. De voorbije jaren leverde Unizo Waregem lokaal gezien al schitterend werk af. Denk maar aan de invoering van de vijftien minuten gratis parkeren in de centrumstraten. Of de milieutaks voor middenstanders, die op ons aandringen werd afgeschaft.''

Wat staat er voor dit jaar allemaal op het programma?

,,Unizo Waregem volgt het politieke beleid op de voet. Speciale dossiers als mobiliteit, milieuproblematiek, veiligheid en de realisatie van een expohal krijgen extra aandacht. Daarnaast voeren we ook promotie voor Waregem. Onder meer door de organisatie van onze intussen gerenommeerde Nacht van de Humor of Dag van de Klant. We blijven ook de Parkconcerten in juli en augustus steunen. Meer nog: het was Unizo Waregem die die reeks concerten introduceerde in onze stad en nadien dankzij geduldig lobbywerk het stadsbestuur achter zich kreeg. In het najaar hebben we dan nog afwisselend onze handels- en/of (ver)bouwbeurs.''

Doen jullie ook iets voor de beginnende zelfstandigen?

,,We organiseren elk jaar een startersbeurs, waar jonge zelfstandigen alle informatie krijgen over hoe ze een zaak moeten beginnen. Daaraan koppelen we een starterscursus. En voor al onze leden geven we al sinds jaren ons periodiek NCMWeetje uit. Straks verschijnt ons vijftigste nummer.'' (DJW)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig