Michel Steverlynck (54), thans ondervoorzitter van de raad van bestuur van Picanol, volgt allicht Jean Vanmarcke op als voorzitter van de Kamer voor Handel en Nijverheid. Niet alleen van de Kamer van Kortrijk-Oostende-Roeselare-Tielt maar ook van de tegen dan gefuseerde West-Vlaamse Kamer. Picanol is de beursgenoteerde weefmachinefabrikant in Ieper.

Op 25 oktober van vorig jaar ondertekenden de voorzitters van de zes West-Vlaamse afdelingen een fusie-akkoord waarin stond hoe ze stap na stap naar één West-Vlaamse Kamer konden toegroeien. Op de nieuwjaarsreceptie deze week in Het Fabriekspand in Roeselare deelde Jean Vanmarcke, voorzitter van de Kamer Kortrijk-Oostende-Roeselare mee dat hij dit jaar als voorzitter verdwijnt, juist zoals zijn collega-voorzitter van Brugge-Kust-Westhoek Filiep Floriezoone. De fusie zal pas rond zijn in juni van dit jaar.

De sturingscommissie die de fusie begeleidt, bereikte al een consensus om Michel Steverlynck voor te dragen als kandidaat-voorzitter maar dat moet uiteraard nog de goedkeuring krijgen van de algemene vergadering. Het dagelijkse management van de tegen dan provinciale Kamer komt in handen van Jo Libeer, nu al gedelegeerd beheerder van de Kamer in Kortrijk.

De toekomstige provinciaal voorzitter Steverlynck is sinds 1976 beheerder van de Kamer in Ieper, afdeling die deel uitmaakt van Brugge-Kust-Westhoek. In zijn vrije tijd speelt Steverlynck met de duiven.

Gastspreker op de nieuwjaarsreceptie, die door 1.300 leden werd bijgewoond, was Philippe Haspeslagh, voorzitter van Dujardin Foods. Hij had het onder meer over de professionalisering van de communicatie in de bedrijven. (BVC)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig