Er zijn twee interessante biedingen binnengekomen voor de koop van de glazen piramide -- ook bekend als de schans -- van de Sofitex-groep aan de E17 in Waregem. Die verkoop wordt dringend, wil het bedrijf voldoen aan de voorwaarden voor het toestaan van een gerechtelijk akkoord. Volgende week dinsdag spreekt de rechtbank zich uit over het al dan niet voortzetten van het gerechtelijke akkoord tot 19 maart.

Dinsdag hadden de drie commissarissen van opschorting, aangeduid bij het toekennen van het concordaat, de bedrijfsleiding ontboden op de rechtbank. Ze vroegen de opheffing van het gerechtelijke akkoord.

Achter gesloten deuren mocht de bedrijfsleider Edwin Vandermeulen komen uitleggen waarom het bedrijfsresultaat van het vierde kwartaal 2001 negatief was geweest, waar het tegenovergestelde was vooropgezet. Het bedrijf had er zich immers toe verbonden tijdens de duur van het akkoord winst te realiseren door zich meer op hoogwaardig technisch textiel te gaan toeleggen.


Uitzonderlijke kosten
Edwin Vandermeulen wijt die kleine verliezen niet aan de gewone bedrijfsvoering maar aan uitzonderlijke kosten die het bedrijf in dat kwartaal heeft gehad. Hij zegde er zeker van te zijn dat die van voorbijgaande aard zijn en dat er geen sprake van is dat Sofitex aan de rand zou staan van het failliet.

In zijn herstelplan had het bedrijf ook vooropgesteld 80 miljoen euro desinvesteringen te doen door de verkoop van gebouwen en machines. Dat lijkt te zullen lukken. Enkele gebouwen werden al gerealiseerd en voor het meest in het oog springende gebouw, de glazen piramide langs de E17, werden al twee bieders gevonden. De transactie wordt de komende dagen gefinaliseerd. Ondertussen zijn na sociaal overleg al 173 arbeiders en 30 bedienden afgevloeid en stelt Sofitex nog slechts vierhonderd mensen tewerk.

Vakbondswoordvoerders Fred Platteau (ABVV) en Luc Delesie (ACV-Textura) zijn er alvast van overtuigd dat Sofitex het met het nieuwe doordachte management zal weten te redden. Volgens beiden zijn er geen aanwijzingen dat het met Sofitex nog de verkeerde kant op gaat en slecht afloopt. (BVC)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig