In het stadhuis stelde schepen Hilde Demedts gisteren de vernieuwde Kortrijkse wandelgids Langs Kortrijkse buurt- en voetwegen voor. Het is een keurig naslagwerkje geworden.

Op basis van luchtfoto's was in 1988-89 al een inventaris opgemaakt van alle bestaande wegen en voetwegen in Kortrijk. Die werd daarna getoetst aan de Atlas der Buurtwegen, het officiële document dat dateert van 1841. In die 160 jaar is er uiteraard veel veranderd. De bevolking is méér dan verdubbeld en, in relatie met de bevolkingsgroei, nam ook de bebouwing toe. Vanaf het einde van de negentiende eeuw vestigde de industrie zich ook in Kortrijk. De laatste dertig jaar nam door het autoverkeer de mobiliteit van de bevolking enorm toe. Ook nieuwe woongebieden werden aangesneden. Daardoor kwam er 210 km wegen bij.

Hoewel al die factoren het wegennet ingrijpend veranderden, moet worden vastgesteld dat meer dan 250 km van de buurt- en voetwegen van 1841 nog bestaan en voor het publiek toegankelijk zijn. Wel worden vele paden en wegen vandaag niet meer intenstief gebruikt. Toch zijn ze bijzonder beschikt voor recreatief gebruik en kan de wandelaar er rustig genieten van het groene landschap.

Bij de opmaak van de wandelingen in de gids werden zoveel mogelijk recreatieve wegen in de trajecten opgenomen. Zo kan worden vermeden dat ze in onbruik geraken en verdwijnen.


Twaalf circuits
In de gids werden in totaal twaalf wandelcircuits opgenomen, variërend van 7 tot 12 km. Ze liggen verspreid over de gehele entiteit Kortrijk en van elke wandeling krijgt de wandelaar een gedetailleerd circuitplan, waarop het traject staat uitgetekend. Daarop staan ook alle omgevende openbare wegen aangeduid, zodat de wandelaar zich op elk moment kan oriënteren en steeds alternatieve wegen kiezen.

Met kleurenindicaties en symbolen wordt aangeduid welke paden alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk zijn, en welke ook voor autoverkeer. Naast elk plan staat een beknopte routebeschrijving, een aanduiding van de toeristische bezienswaardigheden en een foto.

De gids is een realisatie van Lode Valcke, Cathérine Baelde, Jessie Dumortier en Stefaan Vancraeynest. Alle wandelwagen werden door de Kortrijkse milieuambtenaar Lode Valcke nog eens uitgetest vooraleer de nieuwe uitgave (2.300 exemplaren) in druk gegeven werd. (BVC)

De gids kost 2 euro en is verkrijgbaar bij de dienst toerisme, Sint-Michielsplein in Kortrijk.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig