Waar Spirit-raadslid Vincent Van Quickenborne vindt dat het niet kan dat de vrouw van OCMW-secretaris Tony Vanheusden een woning huurt in het Begijnhof-Werelderfgoed dat eigendom is van het OCMW, haalt hij nu bakzeil. Met de huurcontracten tussen het OCMW en OCMW-secretaris Tony Vanheusden en/of diens vrouw Annemie Vanhauwere is juridisch alles okee. Er bestaat geen onverenigbaarheid met de wetgeving op de OCMW's. Dat is samengevat het standpunt van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Dat standpunt kwam er op vraag van het Kortrijkse OCMW, dat daarmee ,,het dossier nu als definitief afgesloten beschouwt''.

Recent was over de zaak enige heisa ontstaan bij de bespreking van het OCMW-budget in de Kortrijkse gemeenteraadszitting van 19 december vorig jaar. Spirit-raadslid Vincent Van Quickenborne kloeg die toestand aan achter gesloten deuren en verstrekte er achteraf toelichting over in de raadskelder onder het stadhuis. Hij vond het niet kunnen dat de vrouw van OCMW-secretaris Tony Vanheusden een woning huurt in het Begijnhof-Werelderfgoed, eigendom van het OCMW. Annemie Vanhauwere maakte er een goed draaiend tweekamerpensionnetje van, volgens de bekende Bed & Breakfast-formule.


Zusters
Volgens Van Quickenborne kon zoiets niet omdat de vrouw ook werkt voor het OCMW in de dienst onthaalgezinnen. Daarover om advies gevraagd, merkt de VVSG nu op dat het gezin Vanheusden zich in deze strikt juridisch niets heeft te verwijten omdat ze ingeschreven is als werkneemster bij vzw Augustinessen, waar volgens Van Quickenborne verscheidene (maar niet alle) OCMW-werknemers zijn tewerkgesteld.

Precies wegens dat gegeven trouwens verliet de VLD-fractie de bijeenkomst van de OCMW-raad, waar de kwestie op 17 januari aan bod kwam. De VLD neemt het nog altijd niet dat OCMW-personeel bij die zusters in dienst is. Het is een historisch gegeven dat het beleid van tal van instellingen en diensten van het OCMW aan hen werd toevertrouwd.


Conciërge
Een ander punt van kritiek aan het adres van de secretaris was het huren van de eigendom aan de Groeningestraat 25 in Kortrijk. De secretaris en zijn vrouw gebruiken een gedeelte van die woning via een conciërge-overeenkomst. De rest wordt gebruikt door de dienst opvanggezinnen en er is nog een vergaderzaal bij.

Volgens het OCMW werd daar een correcte huurprijs van 372 euro vastgesteld, te vermeerderen met de verbruikskosten. Niet te weinig, als men rekening houdt met het feit dat het slechts om een gedeelte van het gebouw gaat en het echtpaar er een soort van conciërgerol vervult. Ter verdediging van de secretaris werd nog gezegd dat hij zelf niet deelnam aan de raadsbesprekingen van 1988 en 2000 over de huurcontracten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig