Ledegemkampt met een manke fusiegedachte. Vanuit diverse hoeken waren er al inspanningen om de inwoners dichter bij elkaar te brengen. Een nieuw initiatief in de rij is het Gotcha-spel van de jeugdraad. De jeugd mobiliseert iedereen ouder dan vijftien jaar voor het groepsspel waarbij elke speler tegenstanders moet uitschakelen door een wasknijper aan hen vast te maken. Het moordspel start op vrijdag 15 februari.

Het Gotcha-spel is heel populair bij studenten. Het komt erop neer dat elke speler tegenstanders moet vermoorden, maar ondertussen het risico loopt zelf uitgeschakeld te worden. De naam van je eerste slachtoffer wordt in het begin van het groepsspel willekeurig uitgeloot. Op de fiche van je slachtoffer lees je zijn adres, werkplaats, hobby's, enzovoort. ,,De moordenaar kent de identiteit van zijn slachtoffer, maar niet omgekeerd. De zoektocht naar zijn slachtoffer doet de dader nieuwe horizonten ontdekken. Hij ontmoet nieuwe gezichten en komt op onvertrouwd terrein. Daar is het ons om te doen'', argumenteert de jeugdraad.

Een uitgeschakelde speler heeft eveneens een fiche op zak en geeft die na de moord af aan de dader. Deze laatste kent op die manier de identiteit van zijn volgende slachtoffer. Bij de nieuwe moord herhaalt hetzelfde scenario zich. ,,Wie uiteindelijk zijn eigen fiche in handen krijgt, weet dat hij won. Je kunt iemand uitschakelen door gelijk waar op zijn lichaam of kledij een wasknijper te steken. Er mogen evenwel geen getuigen van de uitschakeling zijn. De moord kan gebeuren in het bijzijn van anderen, maar mag niet gezien zijn door die anderen.''


Valsspelers
,,Bij elke correcte uitschakeling van een tegenstander wordt een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door zowel dader als slachtoffer. Die afspraak laat toe het spelverloop heel nauwkeurig in beeld te brengen. Markante spelfeiten en doodsberichten houden de goegemeente op de hoogte van de stand van zaken in het groepsspel. Die informatie geeft dynamiek aan het moordspel en helpt het controlewerk van een maffia . Vier maffiosi houden de sportiviteit in de gaten. Zij kunnen gelijk wanneer valsspelers uit het spel zetten'', waarschuwt de jeugdraad.

Het startschot klinkt op vrijdag 15 februari. Drie maanden later valt het doek. Aan de eindstreep wacht telkens 125 euro (5.043 frank) op de eindwinnaar, grootste killer, de vereniging met de meeste deelnemers en de meest succesvolle vereniging. De meest gewaagde moord en grootste pechvogel worden beloond met een speciaal cadeau.

Het succes van het Gotcha-spel staat of valt met het aantal deelnemers. De initiatiefnemers mobiliseren daarom iedereen vanaf vijftien jaar om deel te nemen. (HWR)

  • Tot 10 februari kun je voor 2,5 euro (100 frank) inschrijven bij de stedelijke jeugddienst of Melanie Sameyn, Groensestraat 8 in Sint-Eloois-Winkel.
  • U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

    Lees gratis ›

    Geen betaalgegevens nodig