In de jongste bijeenkomst van de gemeenteraad werden ontwerp en aanbesteding goedgekeurd van de aanleg van een spaarbekken. Dat komt er op de hoek van de Duikerstraat en de spoorweg. Doel van het bekken is om bij hevige regen een buffer te vormen. Op die manier wordt vermeden dat de nabije Heirweg-Zuid in de toekomst nog blank komt te staan.

Het lijkt er sterk op dat de bewoners van de Heirweg-Zuid hevige regenvlagen straks met een gerust hart tegemoet kunnen zien. In het verleden was dat even anders. Bewoners lieten bij het minste teken van zware regenval schotten en zandzakjes aanrukken om hun woningen tegen binnenstromend water te beveiligen. Diverse keren liep de straat onder. Soms drong het water ook de woningen binnen.

Het probleem is een oud zeer en werd voor een stuk verholpen door de aanleg van een betere afvoer. Toch bleef het moeilijk de massa water te verwerken die telkens bij hevige regenval vanuit de hogergelegen regionen van de gemeente en vanuit buurgemeente Lendelede Ingelmunster binnenstroomde. Een uitvoerige technische studie stelde de aanleg van een wachtbekken voor. De nodige kredieten hiervoor, 162.395 euro (ruim 6,5 miljoen frank) zijn op de begroting 2002 uitgetrokken. De uitvoeringstermijn is vastgesteld op veertig werkdagen.

,,Het natte bufferbekken komt op de hoek van de Duikerstraat en de spoorweg. Rondom worden verhoogde bermen aangelegd en het geheel wordt voorzien van een afsluiting. In een tweede fase wordt ook nog de waterafvoer vanuit de Kortrijkstraat aangepakt'', schetste burgemeester Jean-Pierre De Clercq.


Natuurherstel
Raadslid Wilfried Vanacker (De Brug) maakte bij de behandeling van het punt de bemerking dat het geheel nogal kaal zou ogen. Hij haalde foto's boven van een soortgelijk bekken in het Ieperse dat eerder het uitzicht van een natuurlijk overstromingsgebied meekreeg. ,,Op zo'n manier zijn twee vliegen in een klap geslagen: de wateroverlast wordt verholpen en er wordt aan natuurherstel gedaan.''

Het raadslid stelde voor het punt te verdagen naar een volgende zitting en in de aanbesteding ook het advies van de milieuraad te laten opnemen over hoe de 'put' moet worden aangekleed.

Burgemeester De Clercq kon hier niet op ingaan: ,,Er is een uitvoerige technische studie aan de aanleg voorafgegaan. Die aanleg kan niet meer worden uitgesteld. Niettemin zullen we de bemerkingen van de milieuraad doorspelen.''

De raad keurde met eenparigheid van stemmen het punt goed. (FM)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig