De parking op de binnengronden tussen Houtbriel en Stationsstraat is nog niet vergund. Het is maar de vraag of die er ooit komt. ,,De manier waarop men tot op heden de parking Van Langenhove wil gerealiseerd zien, heeft weinig zin'', meent Roger Van den Hende, secretaris van burgemeester Freddy Willockx. ,,Het plan wordt bekeken in combinatie met de rest van het binnengebied Houtbriel. De idee leeft om op de diverse eigendommen iets te realiseren. Daarover werden op het stadhuis verkennende gesprekken gevoerd met de eigenaars. We hebben hen gevraagd om er eens over na te denken. Meer is er niet gebeurd. Onteigeningen zouden overigens veel te duur uitvallen. Het gebied wordt echter als één geheel bekeken.''

De plannen verkeren -- volgens de stad Sint-Niklaas -- nog in een embryonaal stadium. Het is volgens de stad niet de eerste maal dat er op die plaats een seniorie wordt voorgesteld. ,,Van Langenhove heeft ooit een dergelijke aanvraag ingediend'', zegt Van den Hende. ,,Onze hoofdbekommernis is de tuinen De Fauw te sparen en een project te realiseren op de binnengronden. Wat, waar en wanneer weten we nog niet.'' (SL)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig