Het zijn drukke tijden voor Katty De Bruyn. Naast haar job als hoofdinspecteur bij de lokale politie Kruibeke-Temse is zij ook nog student aan de faculteit criminologie van de Gentse Rijksuniversiteit. Dit jaar is haar thesisjaar. Daarvoor wil de hoofdinspecteur een slachtofferenquête houden in Temse. Zij hoopt op een massale medewerking van de Temsese bevolking.

,,Er zullen 2700 enquêteformulieren over het hele grondgebied van Temse worden verspreid'', legt Katty De Bruyn uit. In één bus op vier zal dus zo'n enquête terechtkomen. ,,De verdeling zal gebeuren volgens geografische criteria. Er zullen enquêtes in de centra van de kerngemeente en van de deelgemeenten uitgedeeld worden. Ook in de buitenwijken en in de sociale woonwijken zullen enquêtes in de brievenbussen worden gestopt.''

Door de anonieme enquête wil Katty De Bruyn een beter zicht krijgen op de verborgen criminaliteit in Temse. In de enquête wordt gepeild naar de problemen die eigen zijn aan de verschillende buurten.


Respons
Daarnaast wordt nagegaan welke criminele feiten er het afgelopen jaar werden gepleegd en welke daarvan niet aangegeven werden. Ten slotte wordt ook de relatie tussen politie en burger onder de loep genomen.

De politie-inspecteur hoopt op een massale respons van de Temsenaars. ,,Acht jaar geleden hield ik tijdens mijn studie aan de officierenschool al een bescheiden enquête in Temse. Toen kreeg ik de helft van de formulieren ingevuld terug. Omdat deze enquête toch behoorlijk groots is opgevat, zou ik nu al tevreden zijn als dertig procent van de formulieren ingevuld raakt.''

De enquête, die op zaterdag 2 februari zal worden verspreid, moet meer worden dan een werkinstrument bij het maken van een thesis. De enquête zou ook kunnen dienen als basis voor het veiligheidsplan. Elke politiezone moet als gevolg van de invoering van de nieuwe politiestructuur een dergelijk veiligheidsplan opmaken. Daarom beveelt burgemeester Luc De Ryck de medewerking aan de enquête dan ook van harte aan. (GNT)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig