De uit Lembeke afkomstige zuster Marleen Van de Voorde is bijzonder trots op haar jongste realisatie. Deze week openden zij en haar medewerkers een nieuw ziekenhuisje in Korca Albania. Dat is een klein stadje in het zuid-oosten van Albanië. Zuster Marleen probeert zo de nood te lenigen van de zieken en van patiënten die er helemaal alleen voor staan.

Marleen Van de Voorde oefende vijftien jaar lang in Lembeke een job als thuisverpleegkundige uit maar ruilde in 1995 het mooie Meetjesland voor het even mooie Korca Albania. Marleen was altijd al geïnteresseerd in wat er zich achter het IJzeren Gordijn afspeelde en kon daar zeven jaar geleden aan de slag. ,,Jarenlang heb ik een speciale liefde gekoesterd voor de landen achter het IJzeren Gordijn. Ik heb christelijke lectuur naar die landen gesmokkeld. Toen dan Albanië openging en mij gevraagd werd of ik voor een spoed-project naar Korca wou gaan om de lokale artsen en verpleegkundigen materiaal te geven, ben ik voor de eerste keer naar daar getrokken. Van toen af was ik verknocht aan Albanië.'' Zuster Marleen heeft er de voorbije jaren al heel wat projecten op stapel gezet: ,,Ik heb les gegeven aan de verpleegkundigen in de dorpen en in de school voor verpleegkunde en heb een ziekenhuisje voor brandwonden opgestart. Ik stond er ook, samen met eeen groep Engelse zusters, mee aan de wieg van Palliative Care.''

De laatste maanden hebbben zuster Marleen en haar collega's het ontzettend druk gehad met de opstart van hun ziekenhuisje. ,,Er bestaat een grote nood aan opvangmogelijkheden voor chronisch zieken en alleenstaande ouderen. Thuiszorg is er onbestaande en er heerst een fatalistische mentaliteit onder ouderen en gehandicapten. Veel jonge Albanezen verlaten hun land. Dat betekent dat de ouderen en zorgbehoevenden alleen vallen.''


Alleenstaanden
In het nieuwe ziekenhuis kunnen mensen terecht voor een doktersbezoek, een behandeling, het ontlenen van hulpmateriaal of informatie over de thuisverzorging van een zieke. ,,Het is een polikliniek. We hebben een arts, verpleegkundigen die wonden verzorgen en massage geven. Onze doelgroep zijn echter in de eerste plaats de chronische zieken en de zieke alleenstaanden. Voor die groep bestond tot nog toe geen hulp. Met het beetje inkomsten dat we in ons ziekenhuis kunnen verdienen, hopen we onze thuiszorg voort te kunnen zetten, besluit een enthousiaste zuster Marleen.

Een Nederlandse interkerkelijke organisatie, het ICCO, heeft het project ondertussen goedgekeurd. Die organisatie betaalt tweederde van de kosten. Om de rest te betalen gaan zuster Marleen en haar medewerkers op zoek naar sponsors.

  • Wie meer informatie wil over het project, kan contact opnemen met André en Denise Van de Voorde, Gentweg 9, 9971 Lembeke. Een bijdrage kan u storten op volgende rekening: Greek Bank Korca, Fondacioni Kenedi Korca Albania, 118217-10-016-017, met vermelding: voor het ziekenhuis van zuster Marleen.
  • U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

    Lees gratis ›

    Geen betaalgegevens nodig